Turystyczne walory wód

note /search

Walory turystyczne wód

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Turystyczne walory wód
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1820

WYKŁAD 1 13.04.2012 Walory turystyczne wód to: - cechy wód, które przyciąga turystów ze względu na swoją atrakcyjność - ogół cech zbiorników wodnych, rzek, które mogą być wykorzystane dla potrzeb turystyki bądź turystów - zespół cech, które zachęcają do uprawiania na danym terenie turystyki - m...

Stopnie przekształceń fizjonomii krajobrazu przez człowieka

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Turystyczne walory wód
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1281

Działalność: - ochrona i przystosowanie - możliwość dojazdu - zapewnienie niezbędnych warunków egzystencji w miejscu lub na szlaku będących celem podróży (noclegowo-żywieniowe) Elementy poddawane analizie : - urzeźbienie (wysokość, nachylenie stoków i ich długość, ekspozycja) - sieć wód powier...

Hydrosfera

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Turystyczne walory wód
Pobrań: 868
Wyświetleń: 4361

!!! Hydrosfera: - obejmuje wody wolne - przemieszczające się pod wpływem grawitacji lub ciśnienia - obejmuje część atmosfery, powierzchnię Ziemi, wierzchnią część litosfery - wody hydrosfery tworzą: wody powierzchniowe, strefy aeracji, podzie...