Sprawa Głoszczuk 4

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawa Głoszczuk 4 - strona 1 Sprawa Głoszczuk 4 - strona 2

Fragment notatki:

Pytania prejudycjalne 28. Dochodząc do wniosku, że w tych okolicznościach rozstrzygnięcie sprawy głównej wymaga interpretacji Układu stowarzyszeniowego, the High Court of Justice of England and Wales, Queen's Bench Division (Crown Office) podjął decyzję o zawieszeniu postępowania i zwróceniu się do Trybunału z następującymi pytaniami:
1) Czy art. 44 Układu stowarzyszeniowego między EWG a Polską (...) przyznaje prawo przedsiębiorczości obywatelowi polskiemu, przebywającemu na terytorium państwa członkowskiego niezgodnie z prawem, ze względu na naruszenie wyraźnego warunku, jakim obwarowane było pozwolenie na wjazd na terytorium tego państwa i dotyczącego dozwolonego czasu pobytu w tym państwie członkowskim, w sytuacji gdy naruszenie nastąpiło, zanim obywatel ten został osobą prowadzącą działalność na własny rachunek i zanim złożył wniosek dotyczący rozpoczęcia i prowadzenia działalności zgodnie z art. 44 Układu?
2) W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pierwsze pytanie, czy art. 44 Układu stowarzyszeniowego jest bezpośrednio stosowany 11 w krajowych systemach prawnych państw członkowskich, pomimo postanowień art. 58 ust. 1 Układu?
3) W przypadku odpowiedzi twierdzącej na drugie pytanie,
(a) w jakim zakresie państwo członkowskie może stosować ustawy i przepisy wykonawcze dotyczące wjazdu i pobytu, zatrudnienia, warunków pracy, osiedlania się osób fizycznych i świadczenia usług wobec osób powołujących się na art. 44 Układu stowarzyszeniowego, nie naruszając zastrzeżenia zawartego w pierwszym zdaniu in fine art. 58 ust. 1 Układu, i m.in. - zasady proporcjonalności?
(b) czy art. 58 , a jeśli tak - to w jakich okolicznościach zezwala odrzucić wniosek na podstawie art. 44 Układu stowarzyszeniowego, złożony przez osobę, której obecność na terytorium państwa członkowskiego w przeciwnym razie jest niezgodna z prawem?
W przedmiocie drugiego pytania 29. W swoim drugim pytaniu, które należy rozważyć jako pierwsze, sąd odsyłający w istocie prosi o rozstrzygnięcie, czy art. 44 ust. 3 Układu stowarzyszeniowego należy interpretować w ten sposób, że może być powołany przez jednostkę przed sądem państwa członkowskiego, pomimo faktu, że władze państwa członkowskiego przyjmującego zachowują kompetencję do stosowania wobec obywatela polskiego, powołującego się na ten przepis, krajowych ustaw i przepisów wykonawczych dotyczących wjazdu, pobytu i osiedlania się osób fizycznych, zgodnie z art. 58 ust. 1 tego Układu.
30. Należy na wstępie przypomnieć, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, przepis umowy zawartej przez Wspólnotę z państwami trzecimi musi być uznany za bezpośrednio stosowany 12 gdy, biorąc pod uwagę jego brzmienie oraz cel i charakter samej umowy, przepis zawiera jasny i precyzyjny obowiązek, którego implementacja lub skutki nie są uzależnione od przyjęcia żadnego późniejszego aktu (zob. w szczególności ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz