Spektofotometria mas, sem VI

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spektofotometria mas, sem VI - strona 1 Spektofotometria mas, sem VI - strona 2

Fragment notatki:

Spektrometria mas:
Podstawy mas
Różne pierwiastki mogą być jednoznacznie identyfikowane poprzez oznaczanie ich mas.
Różne pierwiastki mogą być jednoznacznie identyfikowane poprzez ich masę cząsteczkową.
Spektrometria mas służy do:
Identyfikacji związków chemicznych i ich mieszanin
Ustalania struktury związków chemicznych ustalania ich składu pierwiastkowego
Ustalaniu składu izotopowego analizowanych substancji
Spektrometria masowa
Wiązka jonów wytwarzana w wyładowaniu elektrycznym w gazie, przechodzi przez pole elektryczne panujące między okładkami kondensatora przez pole magnetyczne, które jest zorientowane równolegle do pola elektrycznego. W płaszczyźnie obserwacji jony o tym samym ładunku i masie, ale różniące się prędkościami są rozłożone wzdłuż paraboli, której wierzchołek znajduje się…
Przykład: Analiza wody H2O + 1(fost) elektron - [H2O] + 2 elektrony
Schemat ideowy działania spektrometru masowego Zastosowanie chromatografii gazowej:
Półilościowa analiza kwasów tłuszczowych
Zalety chromatografii gazowej:
Bardzo dobry rozwój.
Czas (analiza jest krótka).
Wymagane są małe próbki - µl
Dobry system detekcji.
Analiza ilościowa.
Wady chromatografii gazowej:
Materiał musi być lotny w temperaturze do 250ºC bez rozkładu.
OH grupy w węglowodanach
Wpływ otrzymania pochodnych:
Długi czas przygotowania próbki.
Reakcje uboczne.
Strata próbki.
Analizowana substancja
Analizator - rozdział jonów o różnym stosunku masy do ładunku
Detektor
System rejestracji danych (komputer)
Jonizator
Jonizacja badanej substancji


(…)

… się…
Przykład: Analiza wody H2O + 1(fost) elektron -> [H2O] + 2 elektrony
Schemat ideowy działania spektrometru masowego Zastosowanie chromatografii gazowej:
Półilościowa analiza kwasów tłuszczowych
Zalety chromatografii gazowej:
Bardzo dobry rozwój.
Czas (analiza jest krótka).
Wymagane są małe próbki - µl
Dobry system detekcji.
Analiza ilościowa.
Wady chromatografii gazowej:
Materiał musi być lotny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz