Specyfika etyki zawodowej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Specyfika etyki zawodowej-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Specyfika etyki zawodowej
Etyki zawodowe nie kształtują się w sposób autonomiczny jedynie w granicach grup zawodowych i w izolacji od całokształtu warunków społeczno- ustrojowych oraz panującej w danym społeczeństwie moralności. Toteż wyodrębnianie i rozwijanie wielu etyk zawodowych nie prowadzi do swoistej atomizacji społeczeństwa, do powstania partykularnych i sprzecznych systemów wartości i wzorów postępowania odnoszących się przede wszystkim do konkretnych zawodów. Etyka zawodowa natomiast to przede wszystkim zastosowania ogólnych dyrektyw moralnych występujących w danym społeczeństwie do konkretnych sytuacji zawodowych, to konkretyzacja moralności ogólnospołecznych.
Rdzeń etyki zawodowej- przynajmniej w przypadkach niektórych grup zawodowych- stanowią dyrektywy elementarne i ogólnoludzkie. Te właśnie reguły są trwałym elementem poszczególnych systemów moralności zawodowej, występują w całej historii danego zawodu. Jednakże moralność zawodowa jest również konkretyzacją i swoistym przejawem moralności określonej klasy społecznej. W systemach etyki zawodowej występujących w określonych warunkach ustrojowych dominują bowiem poglądy odpowiadające charakterowi i potrzebom klas zajmujących w danym społeczeństwie kluczowe pozycje ekonomiczno- polityczne.
Swoistości etyki zawodowej nie można jednak sprowadzić do tego, jednak stanowi ona przykład ogólnych reguł moralnych na język reguł bardziej konkretnych, dotyczących zachowania się przedstawicieli poszczególnych zawodów w charakterystycznych dla ich pracy sytuacji. Swoistość etyki zawodowej polega również na tym, że w każdym systemie moralności zawodowej uznawane społeczne wartości i postulaty moralne znajdują odrębną hierarchizację, że następuje tu zmiana w hierarchii ważności poszczególnych dyrektyw, przemieszczenie akcentów, wysunięcie jakichś dyrektyw na czoło punktu widzenia danego zawodu.
Specyfika poszczególnych systemów moralności zawodowej może wyrażać się także w tym, że w jej obrębie występuje niekiedy mniej lub bardziej dostrzegalna modyfikacja poglądów moralnych, funkcjonujących społecznie, że obowiązujące tutaj reguły nieobowiązujące w innych systemach takiej moralności ( lub w społeczeństwie w ogólności), bądź też niektóre reguły odbiegające od uznawanych przez resztę społeczeństwa, a nawet sprzecznych z nimi.
Oczywiście nie chodzi tutaj o przypadki naruszania norm moralnych uznawanych w społeczeństwie i we wszystkich grupach zawodowych, a więc np. o przypadki nieuczciwości zawodowej, lecz o modyfikacje wyrażających się w aprobowanych społecznie dla określonego zawodu regułach moralnych, uchodzących w odniesieniu do niego za dodatnie, choć pozbawione mocy wiążącej wobec reszty społeczeństwa. Chodzi tu również o zawody ze społecznego punktu widzenia , zajmujące określone miejsce w tabeli z zawodów ocenianych dodatnio.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz