Śmigielska - marketing w handlu i usługach

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3976
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Śmigielska -  marketing w handlu i usługach - strona 1 Śmigielska -  marketing w handlu i usługach - strona 2 Śmigielska -  marketing w handlu i usługach - strona 3

Fragment notatki:

Materiał. który tutaj odnajdziecie powstał na zajęciach przeprowadzonych w Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania. Zawiera on informację na temat marketingu w handlu i usługach. Przedstawia on pojęcie handlu w ujęciu funkcjonalnym oraz instytucjonalnym. Zawiera: zestawienie atrybutów usług i wyborów, cechy usług tj. niematerialność, niejednorodność, nierozdzielność, nietrwałość pokrótce opisując, każda z nich. Wymienia i omawia cechy marketingu usług. Zawiera schemat: Model realizacji pomiędzy cechami usług i ich jakością a poszczególnymi rodzajami marketingu. Znajdziecie tutaj takie pojęcia jak: Model jakości usługi Grönroosa, Marketing interakcyjny, Marketing –mix dla usług (zewnętrzny), Metody obsługi nabywcy, Pozycjonowanie – plasowanie , Marchandising. Materiał ten zawiera 9 stron, wymienione zagadnienia są opracowane poprzez wypunktowanie najważniejszych wiadomości i krótki opis.

Marketing w handlu i usługach.
Marketing - ma na celu zaspokojenie długofalowych potrzeb.
Pojęcie handlu:
-forma pośrednictwa w wymianie(ujęcie funkcjonalne) ; -zbiór instytucji (ujęcie instytucjonalne
Ujęcie funkcjonalne: Forma wymiany dokonującej się za pośrednictwem kupca, którego celem jest realizacja zysku.
Producent hurtownik  detalista  Konsument (kanał dystrybucji)
DETALISTA: supermarkety (300-2500m) , hipermarkety (pow.2500m) sklepy dyskontowe, e-commerce(sprzedaż internetowa), wysyłkowa, bezpośrednia, z automatów.
Supermarket- 70% żywnościowe, reszta inne( różnią się asortymentem)
Hipermarket 50/50
Sklepy dyskontowe - mają niskie ceny, niższy poziom usług, szeroki i niski asortyment, mały wybór
Category- np. OBI, castorama, IKEA - obiekty wielopowierzchniowe, zaspokajają pewną wybraną szeroko rozumianą potrzebę nabywców.
Sklepy typu conwenience- wygodne sklepy, typu „żabka”, bardzo długo otwarte (7-11)
e-commerce- sprzedaż internetowa
sprzedaż bezpośrednia- oriflame, firmy te nie mają sklepów, rozprowadzane przez dystrybutorów, niezależni przedsiębiorcy
sieci- jedna nazwa, podobny asortyment, promocja obejmuje wszystkie sklepy, w różnych miejscach. Dzięki temu obniżone są koszty zakupu i reklamy
sieć filialna- sklepy należą do jednego właściciela
sieć franchising - różni właściciele działają pod jedną nazwą
W centrach handlowych konkurencja jest zaletą, natomiast wadą jest konieczność podporządkowania zasadom, koszty, czynsz itp.
Ujęcie instytucjonalne- zbiór instytucji tworzących pewną strukturę
Rodzaje działalności zaliczane do sfery usług (klasyfikacje PKD):
-podział usług ze wzg. na spełnione funkcje- usługi produkcyjne, konsumpcyjne i ogólnospołeczne
-podział ze względu na specyfikę marketingu- usługi organizacji non-profil (szkoły, teatry), zysk nie jest podst.celem działalności tylko zaspokojenie potrzeb.; usługi profesjonalne- wykonywane przez osoby wolnych zawodów np. notariusze, lekarze. Mają duży wpływ na życie innych ludzi, ryzyko zakupu tych usług nie można ocenić ich skutków od razu.
Zestawienie atrybutów usług i wyborów
Usługi:
-stanowią podział zbioru dóbr ekonomicznych- jako dobra nierzeczowe, czynnościowe
-reprezentują strumień dóbr ekonomicznych- nie mogą tworzyć zasobów
-występują jako abstrakcyjny produkt(wynik) na wyjściu systemu produkcyjnego, proces świadczenia usługi, ma charakter produkcyjny.
-nie występują prawa własności do usług, usługi nie mogą być zbywane ani nabywane- niemożliwe jest „przeniesienie” praw własności usługi, nie mogą być przedmiotem umów kupna-sprzedaży aktów dziedziczenia.


(…)

… do ich zakupu „na zapas”
-zwiększyć sprzedaż
-wzmocnić lub zepsuć uwagę produktu
Do programów lojalnościowych można zaliczyć:
-kupony-dołączone do produktu lub otrzymane w związku z dokonaniem zakupów, uprawniające do otrzymania danego produktu lub zniżek
-kaucji stałego klienta-uprawnia go do rabatu, brania udziału w konkursach, otrzymania nagród
-karty kredytowe-uprawniają do regulowania należności…
…)
-Klienci stają się lojalni wobec usługodawcy , jeżeli ich potrzeby zostały w pełni zaspokojone.
Produkt przedsiębiorstwa usługowego na przykładzie handlu detalicznego
- usługi są zróżnicowane, niejednorodne ( różnorodność usług, są dostosowywane w trakcie wykonywania usługi)
-Wprowadzane są pewne standardy by zapewnić jakość usługi (standaryzacja usług) np. McDonald, franchsizing (przyjęcie do lekarza…
… dlatego dąży się do zastąpienia pracy żywej pracą podmiotową
PRODUKT MARKETINGU -wszystko co jest dostępne na rynku by zaspokoić potrzeby konsumentów. Wiązka korzyści dla klienta ( produkt w ujęciu szerokim)
Produkt szkoły Wiedza
Rzeczy niezbędne do świadczenia usług (wyposażenia, lokalizacje, reputacje)
Stanowi o konkurencyjności(ochrona, zajęcia sportowe)
Produkt przedstawiony w handlu detalicznym
… dwoma metodami,( wyst. W sklepach z butami) sprzedawca potrzebny by udzielić informacji.
Sprzedaż osobista forma promocji
Forma promocji:
-sprzedaż osobista np. reklama, sprzedaż osobista promocja dodatkowa, public relation
Forma sprzedaży:
-sprzedaż bezpośrednia- sprzedaż prowadzona wśród znajomych, spotkania, prezentacje
-sprzedaż stacjonarna ( hipermarket, supermarket,)
-sprzedaż niestacjonarna…
… to :
Asortyment oferowanych w nim towarów wraz z zakresem usług świadczonych nabywcom (ujęcie wąskie)
Dodatkowo: lokalizacje, stosowanie formy promocji, metody obsługi (ujęcie szerokie)
Metody obsługi nabywcy:
-obsługa tradycyjna - za ladą w sklepie stoi pracownik (podaje towar, przyjmuje zapłatę). Jest najbardziej kosztowna
-samoobsługa- zadaniem sprzedawcy jest przerzucone na klienta
-preselekcja- pomiędzy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz