Marketing w handlu i usługach - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1645
Wyświetleń: 6020
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing w handlu i usługach - wykłady - strona 1 Marketing w handlu i usługach - wykłady - strona 2 Marketing w handlu i usługach - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Zakres materiału przerabiany na tych zajęciach jest następujący: koncepcje marketingu, masowa customizacja, funkcje usług, pojecie handlu, zestawienie atrybutów usług i wyrobów, cechy usług, model relacji pomiędzy cechami usług, ich jakością, a poszczególnymi rodzajami marketingu, model jakości usługi Grönroosa, wykształcenie się orientacji marketingowej w przedsiębiorstwach handlowych, orientacja produkcyjna w handlu, formy postaw lojalnościowych klientów, koncepcja Williama Lazera i Eugene Kelley, pojęcie detalisty globalnego, orientacja sprzedażowa w Polsce, merchandising, polityki asortymentowe, narzędzia promocji proces pozycjonowania oferty itp.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              >                                                <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(…)

… należy wyróżnić:
1. Usługi organizacji non-profit (szkoły, teatry) – zysk nie stanowi podstawowego celu działalności
Sponsorzy marketing konsument usług
pracownicy (np. Filharmonia – orkiestra)
2. Usługi profesjonalne (wykonywane przez osoby wolnych zawodów np. notariusz, lekarz)
Zestawienie atrybutów usług i wyrobów
Usługi Wyroby
Stanowią podzbiór zbioru dóbr ekonomicznych Stanowią podzbiór zbioru dóbr…

samoobsługa – hipermarkety, supermarkety
Sprzedaż bezpośrednia – forma handlu niestacjonarnego – akcjonariusze
Reklama - to każda płatna forma prezentacji, promocji idei, produktu (dobro, usługa) określonej przez
identyfikowalnego nadawcę
Media reklamy: radio, TV(najczęściej rozgłośnie lokalne), prasa, katalogi, billboardy, marketing bezpośredni
(ulotki dostarczane do domu klienta), napisy na środkach…

- obsługa procesów wytwórczych: transport, łączność, handel, finanse i ubezpieczenia
- zaspokajanie potrzeb bytowych ludności: gospodarka komunalna i mieszkaniowa, handel, transport, łączność i
usługi osobiste
- socjalne: opieka społeczna, ochrona zdrowia, kultura
- kulturotwórcze i oświatowe
- administracyjno-organizatorskie
- naukowo-badawcze
• Pozagospodarcze: obrona narodowa, porządek publiczny…
… dystrybucja odzieży po niższej cenie
• Preselekcja – forma obsługi (obniżenie kosztów) tradycyjna/samoobsługa
• Zakup bezpośrednio od producentów
• Reklama, gwarancja zwrotu
Domy sprzedaży wysyłkowej (katalogi)
Supermarkety – żywność (rozwój po II wojnie światowej w USA – samoobsługa, masowa sprzedaż po
niskiej cenie)
Sklepy dyskontowe – lata 50, sprzedaż masowa po niskiej cenie uzyskanej dzięki obniżce…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz