Rzeźba niżu polskiego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2086
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rzeźba niżu polskiego - strona 1 Rzeźba niżu polskiego - strona 2 Rzeźba niżu polskiego - strona 3

Fragment notatki:

RZEŹBA NIŻU POLSKIEGO - kształtowana przez dwa elementy
1 - element kierunku wału kujawsko-pomorskiego
2 - krawędź lądolodu - przebieg równoleżnikowy - rzeźba lądolodu
- rynny jeziorne kończą się na zasięgu rynien glacjalnych i zasięgu lądolodu ostatniego zlodowacenia.
- Formy pradolinie - równikowa, utworzona przez lądolód.
Ostatnie fazy wyjścia lądolodu - strefy sandrowe - na przedpolu Bałtyku: faza leszczyńska; faza poznańska; faza pomorska
- Na obszarze ostatniego zlodowacenia - jeziora rynnowe. Jeziora - proces sedymentacji, gytia - gnicie - naturalne szambo - zanik jezior jest bardzo szybki [dolina Czerska - 80% jezior zniknęło przez 10 tyś. lat.
- system pradoliny - daje równoleżnikowe odcinki pradolin rzek, a pomiędzy nimi są wąskie przełomy południkowe. Kilka wielkich pradolin i wąskie przełomy. Rzeki niżu polskiego maja zygzakowaty układ.
Krajobraz młodoglacjalny: - rzeźba wzgórkowo - pagórkowata i bardzo żywa
- dużo zagłębień bezodpływowych
- rynny subglacjalne
- obszary endogeniczne - nie są odwadniane do światowego oceanu tylko są odwadniane do środka bez odwodnienia na zewnątrz (świadczy to o młodości sieci hydrologicznych)
- sieć hydrograficzna ma nie wyrównany spadek linii podłużnej
- ); profil rzek niewyrównany - cecha młodości profilu glebowego
- duża stromość zboczy, wzgórz i dolin
- zbocza strome i krótkie; dużo jezior, ciągi rynien glacjalnych - rzeźba młodoglacjalna
- Najmłodsze elementy rzeźby - na wybrzeżu u schyłku ostatniego zlodowacenia - linia Bałtyku 80 m. niżej niż teraz.
- Najmłodsze elementy dna dolin - piaski rzeczne, potem wody powstają w strefie wybrzeża, u schyłku ostatniego zlodowacenia linia znajdowała się 80 m. niżej, od 40-70 km przesunięta na północ.
Krajobraz staroglacjalny: - doliny szerokie
- nie ma obszarów endogenicznych
- nie ma rynien glacjalnych ani zagłębień bezodpływowych
- nie ma rynien, wytopisk, łagodne, długie zbocza - staroglacjalna Rzeźba Polski w ujęciu regionalnym - cechy: pasowość rzeźby - duże cechy pasowości nabyte w czasie zlodowaceń (układ trójstopowy).
Strefy pasowości:
niziny nadmorskie 50 m n.p.m.
pas wysoczyzn pojeziernych 100-300 m n.p.m.
kraina wielkich pradolin - bruzda środkowa 100-150 m n.p.m. pradolina ma 50-130
pas wyżyn południowych 200-600 m n.p.m.
pas starych gór - do 1600 m n.p.m.
pas niżu podkarpackiego 150-250 m n.p.m.
pas górski Karpaty (bez Sudetów)


(…)

… - okres cieplejszy, suchy - tzw. Era wikingów - ocieplenie - sprzyjało ekspensji wczesnośredniowiecznej
okres ocieplenia - sprzyjało powstawaniu państwowości w Europie
1200-1400 - zwilgocenie i ekspansja lodowców górskich - lekkie ochłodzenie - były coraz większe i dłuższe lodowce
1400-1550 - cieplejsze lata
1550-1850 - mała epoka lodowa zamarzanie Bałtyku w całości
Największe zlodowacenie Bałtyku gdy średnia temp. roczna w skali globalnej spadła o 1oC
Dzisiejszy klimat bada 64 stacji metaklimatycznych, 260 posterunków meteo
długość serii pomiarowej - 200 lat - w Warszawie pomiary opadów; Poznań - natężenie przepływu powietrza
Kraków, warszawa - badanie klimatu - bardzo mało takich stacji
średnia temperatura roczna - duże wahania 4,6-9,6oC, 5oC - zmienność w okresie 200 lat (W-wa)
opady - za 170…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz