Rywalizacja intermedialna i intramedialna - strategie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rywalizacja intermedialna i intramedialna - strategie - strona 1 Rywalizacja intermedialna i intramedialna - strategie - strona 2 Rywalizacja intermedialna i intramedialna - strategie - strona 3

Fragment notatki:

Rywalizacja intermedialna, rywalizacja intramedialna
 Rywalizacja intramedialna to rywalizacja między różnymi podmiotami należącymi do tej
samej kategorii, np. między stacjami telewizyjnymi (TVP vs TVN)
 Rywalizacja intermedialna to rywalizacja między mediami należącymi do różnych
kategorii, np. między stacjami telewizyjnymi a radiowymi (TVN vs RMF)
Przewaga strategiczna
 Przewaga strategiczna polega na tym, aby w ramach wybranej domeny być bardziej atrakcyjnym partnerem niż inne firmy. Jest to pozycja dominacji wynikająca
np. z wyrobionej marki produktu, unikatowego patentu, nowoczesnej technologii czy wysokiej jakości produktu.
 Osiągnięcie przewagi strategicznej umożliwia zdobycie większych udziałów w rynku i/lub
maksymalizację zysków, a w efekcie wzrost wartości firmy i maksymalizację korzyści udziałowców
Pojęcie „łańcucha wartości”
Łańcuch wartości przedstawia dodawanie wartości do produktu, począwszy od zakupu
wszystkich tych elementów, które są niezbędne dla realizacji produktu lub świadczenia usług,
poprzez wykonywanie wszelkich informacji wytwórczych, aż po sprzedaż gotowego dobra i
usług z nim związanych (Kowalski, 2008, s. 65). Model łańcucha wartości opracowany przez M.E. Portera przedstawia w uproszczony sposób przedsiębiorstwo jako sekwencję działań (funkcji), układających się w sekwencje od fazy pozyskiwania surowców, materiałów i technologii poprzez przetwarzania ich w wyroby finalne i dostarczenie odbiorcy. W łańcuchu wartości wyróżniono funkcje podstawowe, które obejmują działania mające na celu: przyjmowanie surowców, materiałów i podzespołów, produkcję oraz sprzedaż i serwis
Typowy łańcuch wartości w mediach
 produkcja---
 ---tworzenie pakietów---
 ---rozpowszechnianie
 Siła łańcucha jest w istotnym stopniu warunkowana przez najsłabsze ogniwo
Podstawowe procesy w firmach medialnych
 Powstawanie zawartości---
 ---Sprzedaż reklam---
 ---Dystrybucja zawartości---
 ---Interakcja środowisk
Wytwarzanie zawartości w firmie medialnej
 tworzenie zawartości---
 ---kupno/sprzedaż praw---
 ---zestawianie---
 ---stanowienie cen---
 ---dystrybucja
Dyskryminacja cenowa
 Dyskryminacja cenowa (różnicowanie cen) jest to praktyka sprzedawania tego samego
produktu po różnych cenach, których poziom ustalany jest w zależności od sytuacji, w jakiej


(…)

….
Strategia penetracji rynku - stosowanie
 Strategia ta stosowana jest w warunkach rynku względnie nasyconego i stabilnego oraz
gdy produkty znajdują się w dalszych fazach cyklu życia;
 Skuteczność tej strategii w dłuższym okresie czasu może okazać się ograniczona
Strategia rozwoju rynku
 1. Ekspansja geograficzna (wchodzenie na nowe rynki - sąsiednie lub selektywnie
wybrane)
 2. Stworzenie rynku dodatkowego (poszerzenie cech produktu pod kątem nowych nabywców, rozwój serwisu, itp.)
 3. Zdobycie nowych segmentów rynku (dostosowanie instrumentów marketingowych
do potrzeb nowego rynku)
 Może umiędzynarodowić przedsiębiorstwo
 Wymaga wszechstronnej analizy działania na nowych rynkach
 Trzeba dobrze poznać nowych nabywców
Strategia rozwoju rynku: przykłady
 Przykład udanej realizacji strategii…
… będzie stanowić rozwój produktu tylko w wypadku, gdy będzie wpływać na zmianę postrzegania marki jaką jest restauracja (np. McDonald's)
Strategia rozwoju produktu: przykłady
 Firma produkująca baterie Duracell dodała do swoich baterii tester
 Firma Coca Cola zaoferowała Cherry Coke
 Firma wydawnicza wydaje drugie wydanie książki ze znaczącymi poprawkami
Strategia dywersyfikacji
 Oznacza wejście z nowymi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz