Rozgraniczenie nieruchomości- projekt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2338
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozgraniczenie nieruchomości- projekt - strona 1 Rozgraniczenie nieruchomości- projekt - strona 2 Rozgraniczenie nieruchomości- projekt - strona 3

Fragment notatki:

Rozgraniczenie
nieruchomości
Projekt w ramach ćwiczeń z przedmiotu Podstawy prawa i postępowania
administracyjnego
Kraków, 2012-05-29
SPIS TREŚCI
1. Problematyka rozgraniczania nieruchomości. ................................................... 3
2. Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego .................................................. 5
3. Zgłoszenie pracy geodezyjnej ............................................................................ 6
4. Sposoby ustalania przebiegu granic nieruchomości rozgraniczanej ................... 7
4.1. Ustalenie przebiegu granic na podstawie zgodnego oświadczenia stron. .... 8
4.2. Spór graniczny zakończony ugodą graniczną. .............................................. 9
4.3. Spór graniczy nie zakończony ugodą. .......................................................... 9
5. Decyzje administracyjne o rozgraniczeniu nieruchomości. .............................. 10
6. Dokumentacja znajdująca się w operacie technicznym z rozgraniczenia
nieruchomości. ............................................................................................... 12
1.
Problematyka rozgraniczania nieruchomości.
Postępowanie rozgraniczające ma na celu rozwiązanie problemu przebiegu granic
nieruchomości. Następuje to poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych,
tworzących granicę, utrwalenie tych punktów w terenie oraz sporządzenie odpowiedniej
dokumentacji. Właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości sąsiadujących, nie
zgadzający się co do przebiegu granicy zgłaszają sprawę do odpowiedniego organu
administracji publicznej (wójt, burmistrz, prezydent miasta), który wybiera geodetę
uprawnionego do zażegnania sporu. Jeżeli nie ma możliwości wznowienia położenia
znaków granicznych, granice powinny być ustalone w ramach postępowania
rozgraniczeniowego.
Głównym źródłem prawa w rozgraniczaniu nieruchomości jest ustawa z dnia 17
maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporządzenie Ministrów Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywności z dnia 14 kwietnia
1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.
Według Rozporządzenia z 1999 r. do dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości
geodeta włącza:

Zgłoszenie pracy geodezyjnej do ośrodka dokumentacji.

Sprawozdanie techniczne.

Postanowienie organu administracji o wszczęciu postępowania.
 Potwierdzenia odbioru wezwań granicznych przez strony.

Udzielone pełnomocnictwa.

Dokumenty informujące o przebiegu granic zebrane w toku postępowania.

Protokół graniczny lub akt ugody.

Opinię geodety, jeśli postępowanie administracyjne nie doprowadziło do ustalenia
przebiegu granic.

Decyzję organu administracji o rozgraniczeniu lub umorzeniu postępowania
rozgraniczeniowego w trybie administracyjnym.
Na dokumentację techniczną operatu rozgraniczeń składają się:

Szkice osnowy geodezyjnej.

Opisy topograficzne punktów osnowy.

Wykazy
współrzędnych
uzyskane
w
ośrodku
dokumentacji
geodezyjnej
i

(…)

… zebrane w toku postępowania.

Protokół graniczny lub akt ugody.

Opinię geodety, jeśli postępowanie administracyjne nie doprowadziło do ustalenia
przebiegu granic.

Decyzję organu administracji o rozgraniczeniu lub umorzeniu postępowania
rozgraniczeniowego w trybie administracyjnym.
Na dokumentację techniczną operatu rozgraniczeń składają się:

Szkice osnowy geodezyjnej.

Opisy topograficzne punktów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz