Równoważny system pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Równoważny system pracy - strona 1 Równoważny system pracy - strona 2

Fragment notatki:

RÓWNOWAŻNY SYSTEM PRACY. Kodeks pracy wprowadza różne typy równoważnego czasu pracy, w każdym z nich odmiennie określone zostały dopuszczalne granice zwiększenia dobowej normy czasu pracy.
Możemy więc wyróżnić:
- typowy równoważny system czasu pracy,
- równoważny system czasu pracy zatrudnionych przy dozorze urządzeń lub w częściowym pozostawaniu w pogotowiu do pracy,
- równoważny system czasu pracy pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, pracowników zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych,
- system równoważny pracowników zatrudnionych w skróconym tygodniu pracy. Typowy równoważny system czasu pracy dopuszcza wydłużenie dobowego czasu pracy do 12 godzin, w maksymalnie jedno miesięcznym okresie rozliczeniowym. Przedłużony dobowy wymiar czasu powinien być równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w inne dni, bądź dniami wolnymi od pracy. Dopuszczalne jest jednak, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wydłużenie okresu rozliczeniowego do trzech miesięcy. W przypadku prac uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych okres rozliczeniowy może być przedłużony nawet do 4 miesięcy. Wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy musi mieć uzasadnienie, do przesłanek uzasadniających jego wprowadzenie należy zaliczyć rodzaj pracy lub jej organizację.
Odmiennie sytuacja wygląda w przypadku równoważnego system czasy pracy pracowników zatrudnionych przy dozorze urządzeń lub w częściowym pozostawaniu w pogotowiu do pracy . System ten dopuszcza wydłużenie dobowej normy do 16 godzin, przy jedno miesięcznym okresie rozliczeniowym. W związku z dopuszczeniem ponad dwukrotnie wyższej normy czasu pracy, bezpośrednio po każdym okresie jej wykonywania pracownik ma prawo do odpoczynku odpowiadającego długości przepracowanego czasu.
Równoważny system czasu pracy pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, pracowników zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych wprowadza możliwość przedłużenia czasu pracy w systemie równoważnym do 24 godzin na dobę, przy czym okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż 1 miesiąc. Ponadto w przypadkach szczególnie uzasadnionych okres rozliczeniowy może być przedłużony do trzech miesięcy. Dodatkowo w przypadku prac uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych okres rozliczeniowy może być przedłużony nawet do 4 miesięcy. Pracownikom bezpośrednio po każdym okresie wykonania pracy w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy, przysługuje odpoczynek przez czas odpowiadający co najmniej liczbie przepracowanych godzin, niezależnie od odpoczynku przewidzianego w art. 133 k.p . System równoważny pracowników zatrudnionych w skróconym tygodniu pracy ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz