Rola i znaczenie kredytu technologicznego w finansowaniu inwestycji MŚP

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola i znaczenie kredytu technologicznego w finansowaniu inwestycji MŚP - strona 1 Rola i znaczenie kredytu technologicznego w finansowaniu inwestycji MŚP - strona 2 Rola i znaczenie kredytu technologicznego w finansowaniu inwestycji MŚP - strona 3

Fragment notatki:...Dokumentem stanowiącym podstawę prawną funkcjonowania Funduszu Kredytu Technologicznego jest Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 179, poz.1484), która powstała w celu podniesienia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw. Projekt działa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach działania. Kredyt technologiczny, w którym Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Instytucji Wdrażającej...

...Do końca 2006 r. kredyt technologiczny udzielany był jedynie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), jednakże aby fundusze na wdrażanie nowych technologii mogły być wypłacane jak największej liczbie przedsiębiorców w jak najkrótszym czasie, resort gospodarki zaproponował, aby kredyt technologiczny mogły przyznawać ze środków własnych banki komercyjne. Dzięki temu maksymalna kwota kredytu nie jest już ograniczona do 2 mln euro, lecz jest ustalana przez bank komercyjny...

...Wnioski o udzielenie kredytu technologicznego, zgodnie z ustawą, mogą być składane w danym roku kalendarzowym w ściśle określonych terminach, tj. w kwietniu, lipcu i październiku. Są one rozpatrywane według kolejności wpływu. Wnioski są rozpatrywane w terminie 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. BGK rozpatruje wnioski o udzielenie kredytu technologicznego do wyczerpania środków określonych w planie finansowym. Środki przeznaczone na Fundusz Kredytu Technologicznego określane są corocznie w ustawie budżetowej i przekazywane do BGK za pośrednictwem Ministerstwa Gospodarki...

„Rola i znaczenie kredytu technologicznego w finansowaniu inwestycji MŚP”
Dokumentem stanowiącym podstawę prawną funkcjonowania Funduszu Kredytu Technologicznego jest Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 179, poz.1484), która powstała w celu podniesienia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw. Projekt działa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny, w którym Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Instytucji Wdrażającej.
Działanie 4.3 polega na udzieleniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego zgodnie z zapisami w ustawie z 2005r. kredytu technologicznego przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji polegającej na zastosowaniu nowej technologii, zarówno własnej jak i nabytej oraz uruchomieniu produkcji nowych wyrobów lub unowocześnienie wyrobów produkowanych w oparciu o tę technologię.
Głównym celem działalności Funduszu jest finansowe wsparcie przedsiębiorców wdrażających nowe technologie, rozwój gospodarki w oparciu o nowoczesne przedsięwzięcia. Ma to wspomóc transfer innowacyjnych technologii z ośrodków naukowo-badawczych do przedsiębiorstw i przyczynić się do stopniowego zwiększania innowacyjności gospodarki, czego efektem będzie wzrost jej konkurencyjności.
Projekt adresowany jest głównie do małych i średnich przedsiębiorców planujących inwestycje technologiczne, w wyniku których wprowadzone w życie zostaną technologie służące produkcji nowych bądź też znacznie ulepszonych towarów czy usług. Przeznaczenie projektu głównie dla wsparcia sektora MSP wynika z jego dużego znaczenia dla gospodarki. To właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa w znaczący sposób przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy, potrafią szybko dostosowywać się do sytuacji na rynku oraz mają innowacyjne pomysły. Małe i średnie przedsiębiorstwa działające w Polsce mają dużo trudności, a czasami nie są nawet w stanie wprow

(…)

… lat. Tylko wtedy zostanie uznana za nową,
wystąpienie o premię technologiczną do BGK. Przedsiębiorca robi to za pośrednictwem banku, w którym stara się o kredyt. Oprócz warunkowej umowy kredytu lub jego promesy przedsiębiorca powinien w tym momencie dysponować m.in. opinią jednostki naukowej lub centrum badawczo-rozwojowego o tym, że wdrażana technologia jest technologią nową,
Kredyt nie może zostać wykorzystany na finansowanie dużego projektu (maksymalna jego wartość to 50 mln euro), inwestycji w hutnictwie żelaza i stali, w branży włókien syntetycznych, w górnictwie węglowym, budownictwie okrętowym, rybołówstwie. Wyłączone są również przedsięwzięcia polegające na wytwarzaniu produktów imitujących lub zastępujących mleko i przetwory mleczne oraz produkcji (hodowli) towarów wymienionych w załączniku I do traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (produkty rolne). Wnioski o udzielenie kredytu technologicznego, zgodnie z ustawą, mogą być składane w danym roku kalendarzowym w ściśle określonych terminach, tj. w kwietniu, lipcu i październiku. Są one rozpatrywane według kolejności wpływu. Wnioski są rozpatrywane w terminie 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. BGK rozpatruje wnioski o udzielenie kredytu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz