Rodzaje ochrony prawnej-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje ochrony prawnej-wykład - strona 1

Fragment notatki:

RODZAJE OCHRONY PRAWNEJ (wykład)
DZIAŁALNOŚĆ OCHRONY PRAWNEJ:
A) ROZSTRZYGANIE - podejmowanie wiążących decyzji co do środków przewidzianych przez prawo w celu rozstrzygnięcia konfliktu (środki przymusu - różne ze względu na rodzaj normy prawnej i środki oddziaływania społecznego / środki wychowawcze - decyzja nie może być wymuszona przez organy państwowe)
FUNKCJA POJEDNAWCZA - nakłanianie do zakończenia sporu, do porozumienia stron, do zawarcia ugody; niektóre organy (np. mediatorzy) mają funkcje pojednawcza, ale nie mogą rozstrzygać
pośrednictwo / mediacja - działalność jakiegokolwiek podmiotu trzeciego, któremu strony zaproponowały ugodowe załatwienie konfliktu
rozjemstwo / koncyliacja - działalność specjalnie do tego celu powołanego organu
B) KONTROLA LEGALNOŚCI - badanie prawidłowości działalności innych organów co do zgodności z prawem, wystąpienie do odpowiednich organów o zastosowanie pewnych środków
ZAKRES KONTROLI:
nieograniczony - przedmiotem kontroli mogą być wszystkie normy / podmioty
ograniczony - przedmiotem kontroli mogą być niektóre normy / podmioty
ETAPY KONTROLI LEGALNOŚCI:
Badanie - kontrola sensu stricte
Określenie / wyciągnięcie konsekwencji wynikających z naruszenia prawa
organ kontrolujący może zastosować środki mające na celu usunięcie niezgodności z prawem = NADZÓR
organ kontrolujący występuje do innego organu o zastosowanie środków mających przywrócić stan zgodności z prawem = KONTROLA SENSU LARGO
C) OBSŁUGA PRAWNA - udzielanie podmiotom stosunku prawnego pomocy prawnej (porad i opinii prawnych) lub podejmowanie środków mających zabezpieczyć interesy podmiotu stosunku prawnego na przyszłość
pomoc prawna SENSU STRICTO - działalność w zakresie odpowiadającym uprawnieniom adwokata lub radcy prawnego; obejmuje w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami
pomoc prawna SENSU LARGO - działalność wyspecjalizowanych podmiotów, mająca na celu ochronę praw oraz interesów obywatelskich; zapewnienie podmiotom stosunków prawnych możliwości realizacji ich praw
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz