Rodzaje i cechy informacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2177
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje i cechy informacji - strona 1 Rodzaje i cechy informacji - strona 2 Rodzaje i cechy informacji - strona 3

Fragment notatki:

Szplit. Notatka składa się z 3 stron.
Informacja a system informacyjny. Wprowadzenie systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie związane jest z selekcją informacji, budową struktury systemu, zasadami jego funkcjonowania i mierzenia treści informacji. Informacje należy selekcjonować z punktu widzenia wyników i ich wykorzystania. Rodzaje i cechy informacji. Możemy więc przyjąć, że za podstawowe cechy wyróżniające informację dla zarządzania w stosunku do innych typów informacji przyjmuje się fakt, że: Zawsze są one związane z realizacją wymienionych wcześniej funkcji zarządzania. Pozwalają na podjęcie decyzji na różnych szczeblach zarządzania. Informacja dla zarządzania pozwala na uczenie się organizacji i dostosowanie jej do zmieniającego się otoczenia. Rodzaje informacji Faktograficzne - opisujące stan obiektu O przez wskazanie cechy X i jej wartości x; Semantyczne - określające semantykę (znaczenie) przypisane obiektowi O; Proceduralne - opisujące sposób działania; Normatywne - interpretacje tego rodzaju określają normy nakładane na O lub wyznaczające warunki jego funkcjonowania; Klasyfikacyjne (taksonomiczne) - stanowiące kryteria rozpoznawania klasy, do której należy O, lub rozpoznawania O wśród innych obiektów w zadanym zbiorze. Są one niezbędne przy porządkowaniu, grupowaniu, i podziale złożonych zbiorowości na podzbiory. Strukturalne - opisujące budowę (strukturę) obiektu O. Informacje tego rodzaju są miarą zorganizowania (uporządkowania) układu -obiektu O; Przestrzenne - odpowiadają na pytanie gdzie, skąd, dokąd . Komparatywne - opisujące rozpatrywane stany (normy, założenia) w porównaniu z innym stanem (normą, założeniem). Odpowiada na pytanie czego jest więcej (mniej), co jest dalej (bliżej) i inne. Informacja ekonomiczna i statystyczna. Informacja ekonomiczna Treść charakteryzująca zjawiska gospodarcze, zawarta w danych na nośnikach technicznych. (E. Terebucha) Przez informację ekonomiczną należy rozumieć wiadomości stanowiące agregatowe wielkości o faktach i zjawiskach ekonomicznych, które występują w gospodarce światowej i krajowej (makroinformacja) oraz przedsiębiorstwach (mikroinformacjach). (Z. Messner) Informacja ekonomiczna jest to każdy czynnik, np. automatyczne zestawienie statystyki ekonomicznej, który obiekt odbierający, np. człowiek, przedsiębiorstwo lub urządzenie automatyczne, może wykorzystać do polepszenia swojej znajomości otoczenia i w sprawny sposób przeprowadzić określone celowe działanie ekonomiczne lub zaniechać działania ekonomicznie niecelowego. (T. Bednarek) Treść wiadomości o stanach , zdarzeniach i procesach gospodarczych. (T. Wierzbicki) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz