"Reklama, uśmiechnięte ścierwo"

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

"Reklama, uśmiechnięte ścierwo" Etymologia terminu reklama wywodzi się od łacińskich słów: clamo, clamare, które oznaczają: "krzyczeć", "głośno wołać", "przywoływać", a także "wyraźnie wskazywać" - "świadczyć". Pierwotnie pojęcia te odnosiły się do sposobu przywoływania klienta do "kramu", czy warsztatu. Obecnie reklama ma znacznie szersze znaczenie i swoim zasięgiem obejmuje wiele dyscyplin życia, zarówno gospodarczego, jak i społecznopolitycznego - pęłniąc funkcję komunikowania. W literaturze tego tematu znajduje się wiele definicji reklamy np.: - "Reklama to rozpowszechnianie wiadomości o usługach i towarach w celu wpływania na kształtowanie się podaży (Advertising Age 1932)"; - "Reklama to wszelka płatna forma nieosobowego przedstawiania i popieran ia towarów; usług lub idei przez okreśłonego nadawcę (American Marketing Association 1960)"; - "Reklama ma na celu uświadomienie potencjalnym nabywcom istnienie instytucji czy produktu (usługi), wpływając na późniejszą decyzję zakupu (Hingston 1992, s. 107 )"; - "Reklama to zakup miejsca lub czasu w mediach dla zwiększenia zainteresowania produktem lub usługą dla wykreowania pozytywnego nastawienia wobec przedmiotu reklamy (Olson 1995, s. 47)". Prapoczątków działań reklamowych możemy się doszukać już w 79 r oku p.n.e. w Pompei'ach - mieście pochłoniętym przez popioły Wezuwiusza. W przeprowadzonych wykopaliskach odnaleziono ponad kilka tysięcy napisów o charakterze reklamowym, co świadczy o dużej znajomości starożytnych w tym temacie. Należy również zaznaczyć, że tragiczna w skutkach erupcja zbiegła się z momentem trwania kampani wyborczej, podczas której wykorzystano ponad 1600 afiszy reklamowych (Ulicka 1996, s. 6). Jednak dopiero wynalazek J. Gutenberga, czyli prasa drukarska z ruchomymi czcionkami, a później jej unowocześnienie (XVII w.) sprawiła, że tymi środkami zaczeli posługiwać się kupcy, partie polityczne czy też bractwa kościelne. Jedynym problemem była nieumiejętność czytania wśród większości potencjalnych klientów. Dlatego też w tym czasie bardziej upowszechniła się reklama bezpośrednia oraz szerokie zastosowanie symboli. Kolejną widoczną zmianę w technice reklamowej przyniósł wiek XX, a to za sprawą fotografii, filmu, radia i telewizji. Pojawił się rynek mediów masowych, który później został jednak ostatecznie zdominowany przez telewizję. Obecnie można powiedzieć, że poziom i jakość reklamy, jej wpływ

(…)

… do dzisiaj. Reklama błyskawicznie urosła w Polsce
do rozmiarów ważnego zjawiska społecznego. Przypisuje się jej m.in. zmianę
obyczajów konsumpcyjnych Polaków (zamiast masła jemy margarynę) i nawyków
higienicznych (używamy więcej proszków do prania, pasty do zębów i mydła).
Reklamę zaczeto traktować również jako narzędzie edukacji społecznej. Na
przykład w agencji J. Walter Thimpson zakładano, że zasadniczą rolą…
… był John B. Watson, jeden
z twórców psychologii behawiorystycznej. Według niego kształtowanie reakcji
konsumenta miało polegać na odpowiednim sterowaniu bodźcami emocjonalnymi,
co w praktyce okazywało się nader skuteczne. Na użytek reklamy badano nie tylko psychologiczne uwarunkowania zachowań
ludzkich, ale także i kulturową stronę egzystencji konsumenta. Wprowadzono
rozróżnienie na adresatów reklamy…

wiele. Wydaje mi się jednak, że najdobitniejszym będzie okres
przed 1989 rokiem. W tym czasie nie istaniała żadna agencja reklamowa,
powołane zostało natomiast Biuro Reklamy Telewizji Polskiej (1957), które
sprawowało nadzór nad realizacją spotów. Osobliwością tego systemu było to,
że zleceniodawca (co prawda zawsze państwowy lub spółdzeilczy) nie miał
żadnego wpływu na reklamę własnych towarów. Telewizja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz