Referat - System bankowy w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 560
Wyświetleń: 5061
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Referat - System bankowy w Polsce - strona 1 Referat - System bankowy w Polsce - strona 2 Referat - System bankowy w Polsce - strona 3

Fragment notatki:

System bankowy w Polsce
Podstawowymi elementami systemu bankowego w Polsce są:
Narodowy Bank Polski, będącym bankiem centralnym,
Komisja Nadzoru Finansowego,
Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
sektor bankowy obejmujący banki komercyjne i banki spółdzielcze.
W 1989r. władze państwa polskiego postanowiły całkowicie przebudować system bankowy w Polsce, co miało nastąpić w kilku etapach:
powstanie nowego systemu prawnego: ustawa o NBP, oraz ustawa Prawo bankowe;
wyodrębnienie z NBP kas oszczędności i banków komercyjnych;
sprowadzenie roli NBP do roli banku centralnego;
powstanie nowych banków komercyjnych w ramach pobudzania konkurencyjności.
W związku z I etapem reformy w dniu 31.01.1989r. weszła w życie ustawa Prawo bankowe, które:
zobowiązywała banki do utrzymywania płynności płatniczej,
wprowadzała rozwiązania służące zapewnieniu bezpieczeństwa środków pieniężnych powierzonych bankom przez klientów Do rozwiązań tych można zaliczyć:
zapobieganie nadmiernej koncentracji kredytów,
zapobieganiu nadmiernym inwestycjom kapitałowym,
nadzór nad działalnością banków, który został usytuowany w banku centralnym, jako Główny Inspektorat Nadzoru Bankowego,
ustalenie zasad dotyczących uzdrawiania banków, ich likwidacji i ogłaszania upadłości.
Nowe prawo bankowe odstąpiło od podziału jednostek prowadzących działalność gospodarczą na jednostki gospodarki uspołecznionej i nieuspołecznionej. Osoby prawne i fizyczne otrzymały prawo swobodnego wyboru banku, z którego usług chciałyby korzystać.
W tym samym dniu weszła w życie ustawa o NBP, zgodnie z którą NBP jest:
centralnym bankiem państwa,
bankiem emisyjnym,
bankiem prowadzącym działalność umacniającą pieniądz polski,
bankiem współdziałającym w kształtowaniu polityki gospodarczej państwa,
bankiem prowadzącym działalność kredytowa dla innych banków (kredyty refinansowy),
bankiem prowadzącym rachunki innych banków, budżetu i jednostek budżetowych,
bankiem gromadzącym rezerwy obowiązkowe,
wykonuje nadzór nad działalnością bankową.
W wyniku II etapu wyodrębniono z NBP:
w dniu 01.01.1988r. kasy oszczędności i utworzono odrębny bank - PKO,
w dniu 01.02.1989r. ( na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 11.04.1988r ) zostało powołanych IX banków państwowych: Bank Gdański w Gdańsku,
Bank Śląski w Katowicach,
Bank Przemysłowo-Handlowy w Katowicach,
Bank Depozytowo- Kredytowy w Lublinie.


(…)

… na podmioty gospodarcze. Niewymienialność pieniądza izolowała NBP od gospodarki światowej, a tym samym od świata. Istniejące oprócz NBP inne banki, takie jak: Bank Gospodarki Żywnościowej czy Bank Handlowy w Warszawie S.A., nie odgrywały żadnej samodzielnej roli w gospodarce państwa. Pewnym stopniem samodzielności (przy podległości wobec BGŻ) cieszyły się natomiast banki spółdzielcze. Banków prywatnych…
…, dzięki niskiemu progowi wielkości kapitału założycielskiego, powstało ich około osiemdziesięciu. Była to grupa silne zróżnicowana, zarówno co do genezy, wielkości, profilu działalności, jak i co do jakości gestii. Niestety nie brakowało wśród nich instytucji nieuczciwie wykorzystujących ewolucję systemu bankowego dla swoich potrzeb, co osłabiało i tak już słaby system bankowy. W stosunkowo krótkim…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz