Reakcje hydroliyczne- wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reakcje hydroliyczne- wykład - strona 1 Reakcje hydroliyczne- wykład - strona 2 Reakcje hydroliyczne- wykład - strona 3

Fragment notatki:

Enzymologia
Wykład 11
Reakcje hydrolityczne
Zalety reakcji prowadzonych w
rozpuszczalnikach organicznych
Lepsza wydajność całkowita procesu – często można ominąć ekstrakcję
Lepsza rozpuszczalność - związki o niskiej polarności reagują szybciej
Rozpuszczalniki źle wpływają na żywe komórki – nie trzeba martwić się
sterylnością
Mniejsze ryzyko dezaktywacji lub inhibicji enzymu spowodowane
osadzaniem się lipofilowych związków na powierzchni białka
Nie trzeba immobilizować enzymów, ewentualnie wystarczy zwykła
adsorpcja
Enzymy są bardziej stabilne w niepolarnych rozpuszczalnikach organicznych
lizozym w wodzie po 30s (pH 8) lub po 100min (pH 4) w T=100oC traci
50% aktywności, a w cykloheksanie dopiero po 140h
Zmiana równowagi reakcji hydrolizy w kierunku syntezy - można
przeprowadzać reakcje estryfikacji, transestryfikacji, syntezę peptydów,
laktonów
Enzymy w układzie jednofazowym
Dodatek rozpuszczalnika mieszającego się z wodą (niższe alkohole, DMF, DMSO,
aceton) – generalnie nie więcej niż 10% v/v (czasami można 50-70%);
układ stosowany rzadko - reakcje hydrolizy związków lipofilowych
w niektórych przypadkach poprawia selektywność lipaz i esteraz
układ o obniżonej Tt – kiedy reakcja prowadzona poniżej 0oC
Miarą przydatności rozpuszczalnika jest współczynnik podziału
oktanol-woda
Układy dwufazowe
Układ reakcyjny zawiera fazę wodną z rozpuszczonym enzymem i fazę
organiczną niepolarnego rozpuszczalnika np. węglowodory (toluen, heksan)
albo etery i chlorowcowane węglowodory
Łatwiejsze wydzielenie produktów
Enzym nie jest w bezpośrednim kontakcie z rozpuszczalnikiem, reakcja
zachodzi na powierzchni międzyfazowej
Wyeliminowanie inhibicji – małe stężenie substratów i produktów w
fazie wodnej
Produkt w fazie organicznej – przesunięcie równowagi reakcji w prawo
Wada – etapem limitującym są właściwości układu zależne od
współczynników podziału reagentów - musi być zapewnione wydajne
mieszanie; ale z drugiej strony w takich warunkach enzym można
zdezaktywować
Enzymy w czystym rozpuszczalniku
Usunięcie wody z układu powoduje, że enzym tworzy zawiesinę
w rozpuszczalniku organicznym, ale nie możne zostać tak zupełnie jej
pozbawionym - ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz