Reakcje charakterystyczne kationów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3318
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reakcje charakterystyczne kationów - strona 1 Reakcje charakterystyczne kationów - strona 2

Fragment notatki:


 REAKCJE CHARAKTERYSTYCZNE KATIONÓW   Jon K+  a)  kwas winowy - H2C4H4O6 lub wodorowinian sodowy - NaHC4H4O6   b)  Na3[Co(NO2)6] - heksaazotynokobaltan(III) sodowy   c)  kwas nadchlorowy - HClO4    d)   barwa płomienia    Jon NH4+    a)  wodorotlenki: NaOH lub KOH   b)  odczynnik Nesslera - K2[HgI4]  c) Na3[Co(NO2)6]   Jon Mg2+  a) wodorotlenki - NaOH lub KOH  b)  Na2CO3 lub K2CO3  c) Na2HPO4  d)  8-Hydroksychinolina  Jon Ca2+   a)  (NH4)2CO3    b) (NH4)2C2O4   c) K2CrO4   d) barwa płomienia   Jon Ba2+   a)  (NH4)2CO3   b) (NH4)2C2O4   c) K2CrO4   d)  H2SO4 i rozpuszczalne siarczany  e) barwa płomienia   Jon Fe3+    a) (NH4)2S lub AKT   b) NaOH lub KOH   c) K4[Fe(CN)6)] - heksacjanożelazian(II) potasowy  d) KNCS - siarkocyjanian (rodanek) potasu   e) Na2HPO4   Jon Al3+  a) (NH4)2S lub Na2S   b) NaOH lub KOH   c) NH3.H2O (NH4OH)  d) Alizaryna S   Jon Mn2+  a) (NH4)2S lub AKT   b) NaOH lub KOH   c) Na2HPO4    d) utleniacze: PbO2 - próba Cruma  Jon Cu2+   a) (NH4)2S lub AKT   b) NaOH lub KOH.  c)  NH3.H2O  d) KI   e)  K4[Fe(CN)6)] - heksacjanożelazian(II) potasowy  Jon Ag+   a) HCl  b) NaOH lub KOH  c) K2CrO4  d) KI  e)   K4[Fe(CN)6)] - heksacjanożelazian(II) potasowy  REAKCJE CHARAKTERYSTYCZNE ANIONÓW     Jon Cl- .  a) AgNO3  - sprawdzić rozp. osadu w NH4OH i Na2S2O3  b) BaCl2    c) Pb(NO3)2    Jon Br- .     a) AgNO3- sprawdzić rozp. osadu w NH4OH i Na2S2O3  b) BaCl2 -  c) Cl2 - woda chlorowa      Jon I-.     a) AgNO3- sprawdzić rozp. osadu w NH4OH i Na2SO4   b) BaCl2 -  chlorek baru nie tworzy osadu z jonami I -   c) Hg(NO3)2  d) Pb(NO3)2  e) Cl2 -woda chlorowa    Jon CO32-.   a) AgNO3   b) BaCl2  c) Rozcieńczone kwasy     Jon C2O42-  .  a) AgNO3  b) BaCl2.  c) CaCl2.   d) KMnO4.    Jon SO42-.    a) AgNO3   b) BaCl2   c) Pb(NO3)2     ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz