Rada Unii Europejskiej - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rada Unii Europejskiej - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Rada UE (skład i struktura wewnętrzna).
Zwana także Radą Ministrów lub po prostu Radą.
Skład: po jednym przedstawicielu każdego państwa członkowskiego szczebla ministerialnego, który upoważniony jest do zaciągania zobowiązań w imieniu rządu tego państwa. Wg ustalonej praktyki państwa mogą być w Radzie reprezentowane także przez sekretarzy stanu. Skład Rady nie jest stały. W posiedzeniach mogą uczestniczyć różni ministrowie resortów np. w zależności od tego, co jest przedmiotem posiedzenia.
Posiedzenia Rady są niejawne, a obrady mają charakter poufny. Przewodniczy im przewodniczący Rady. Urząd ten jest piastowany kolejno przez każde państwo członkowskie przez 6 m-cy w porządku ustalonym przez Radę działająca jednomyślnie (obecnie Luksemburg, następnie będzie Wlk. Brytania). Zmiana w przewodniczeniu następuje 1 stycznia i 1 lipca. Z przewodnictwem Rady związane jest przewodnictwo Rady Europejskiej oraz we wszystkich instytucjach z Radą powiązanych (w tym także COREPER). Do uprawnień przewodniczącego należy: zwoływanie posiedzeń Rady, przygotowywanie wstępnego porządku obrad, zarządzanie głosowań. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz