Instytucje Europejskie - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instytucje Europejskie - wykład - strona 1 Instytucje Europejskie - wykład - strona 2

Fragment notatki:

WYKŁAD 9, 6 I 2009
Instytucje:
RADA EUROPEJSKA
- naczelna instytucja, organ kierowniczy - wg TUE „nadaje Unii impuls niezbędny do jej rozwoju” - początkowo nieregularne spotkania szefów państw, rządów w latach 60. - Pierwsze posiedzenie w 1961 r. na celu miało analizę sytuacji po odrzuceniu Planu Foucheta. - Na szczycie w Paryżu w 1974r. prezydent V. Giscord d'Estougn zaproponował instytucjonalizację tych spotkań i nazwę „Rada Europejska”. - Postanowiono spotykać się 3 razy w roku - raz w Brukseli i 2 razy w p.czł. sprawujących prezydenturę.
- Nie ustalono jednak jak liczne będą delegacje - szefom państw i rządów milei towarzyszyć msz.
- Na kolejnym szczycie w 1975r. przyjęto nazwę „Rada Europy”.
- W uroczystej deklaracji o UE z 1983r. stwierdzono, że w skład RE wchodzić też będzie przewodniczący KE i jeden z jej członków.
- Formalno-prawne podstawy funkcjonowania RE ustanowiono kolejno w: JAE, TA, TN.
Skład RE:
- szefowie państw i rządów p.czł.
- przewodniczący KE
(towarzyszą im msz p.czł. i członek KE) - W posiedzeniach RE uczestniczą zwykle szefowie rządów - jedynie Francji i Finlandii prezydenci.
- Zgodnie z ustaleniami z Sewilli (2002) RE spotyka się 4 razy w roku.
- Posiedzeniom przewodniczy głowa państwa lub szef rządu p.czł. aktualnie sprawującego prezydencję (przewodnictwo w RUE).
- Kwestie merytoryczne są ustalane przez państwo sprawujące prezydencję.
- Przewodniczący RE odbywa podróże w p.czł. ustalając problematykę najbliższego szczytu.
- Zwykle na 10 dni przed posiedzeniem RE spotykają się msz lub mf p.czł. aby ustalić porządek obrad i przeprowadzić rozmowy przygotowawcze.
- Posiedzenie RE trwają zwykle 2 dni - oprócz oficjalnych posiedzeń ważne są nieformalne spotkania.
- Na salę posiedzeń ma wstęp wąska delegacja p.czł. - Każdy członek RE może domagać się konsultacji z przedstawicielem swej reprezentacji.
- Z posiedzeń robi się notatki, a nie stenogramy - co ma sprzyjać nieskrępowanej wymianie poglądów.
- Ważne rozmowy nieformalne, podczas posiłków, wieczorne - firesisde chats.
- Wtedy formułowane są konkluzje; rozmowy trwają nawet do późna w nocy.
- Drugiego dnia odbywają się ostatnie posiedzenia RE i wtedy formułowane są konkluzje.
- Szczyt kończy się konferencją prasową prezydencji i KE, na której ogłaszane są rezultaty.
- Międzyrządowy charakter RE - do decyzji dochodzi się w drodze dyskusji, a nie formalnych głosowań.
- Rezultatem posiedzeń są ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz