Wykład - Rada Europejska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Rada Europejska - strona 1 Wykład - Rada Europejska - strona 2 Wykład - Rada Europejska - strona 3

Fragment notatki:

Rada Europejska (…)
Instytucje prawodawczo - wykonawcze Wspólnot Europejskich:
7 struktur- instytucji, w tym 1 instytucja unijna - Rada Europejska 5 instytucji wspólnotowych:
prawodawczo - wykonawcze: a) Rada Unii Europejskiej
b) Parlament Europejski
c) Komisja Europejska
sądowniczo - kontrolne: a) Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji b) Trybunał Obrachunkowy (naczelny kontroler)
+ organy doradcze o charakterze pomocniczym:
* Komitet Ekonomiczno - Społeczny
* Komitet Regionów
RADA EUROPEJSKA
Od 1961- nieformalne spotkania przywódców państw
- rozwiązywanie bieżących kryzysów i konfliktów
1974 - propozycja instytucjonalizacji
Galery Giscard d'Estaing - nazwa Rada Europejska (od 1975)
1983 - Deklaracja w Sprawie UE (Stuttgart) - zadania RE
1986 - Jednolity Akt Europejski - unormował skład i liczbę spotkań
Maastricht - ostatecznie RE jako instytucja unijna
Skład: szefowie państw lub rządów + Przewodniczący KE
(wspomagani przez MSZ-ów i członka KE)
Przewodniczący - szef państwa/rządu kraju sprawującego Prezydencję (Przewodniczący Rady UE)
- podsumowanie wyników obrad
- reprezentowanie UE w stosunkach zewnętrznych
- rzecznik RE
Każde państwo - 2 miejsca w Sali konferencyjnej, max 20 osób delegacja(+personel, ochrona
Spotkania - co najmniej 2/rok (po Sewilli 4/rok +posiedzenia nadzwyczajne) na sesjach zwyczajnych pod koniec każdej Prezydencji (czerwiec, grudzień) Posiedzenia trwają 2 dni:
Sobota - szefowie państw i rządów + Przewodniczący KE
Niedziela - robocze śniadanie + Przewodniczący PE
Wyjątkowo można zaprosić pańśtwa trzecie i organizacje międzynarodowe
Kilka poziomów obrad - od narodowego po wspólnotowy
przygotowują: departamenty polityczne MSZ
COREPER
Rada UE
KE
Sekretariat Rady
Komitet Polityczny
Porządek dzienny ustala Rada do Spraw Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych Rady Europejskiej (4 tygodnie przed)
FUNKCJE I KOMPETENCJE
najważniejsza polityczna instytucja decyzyjna UE
- wyznacza kierunki współpracy i rozwoju
Koncepcje funkcjonowania. Formuły:


(…)

… dla tej polityki
-przyjmuje roczne sprawozdania EBC z działalności ESBC
* Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa:
- ustala zasady i ogólne wytyczne WPZiB
- podejmuje decyzje dotyczące wprowadzenia wspólnych strateg
- decyduje o przyjęciu wspólnej polityki obronnej
* w sferze ustrojowej - stwierdza naruszenie przez członka zasad (wolność, demokracja, praworządność, poszanowanie praw człowieka…
… i rządów oraz MSZów + Przewodniczący i 1 członek KE (ekspert przychodzi tylko po przycisku)
Wieczór: rozmowy przy kominku
II DZIEŃ: sesja plenarna
Debata nad projektem konkluzji (przygotowanym poprzedniego wieczoru przez MSZów, COREPER, Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa, Komitet Koordynacyjny
„Konkluzje Prezydencji”
- nie są prawnie wiążące, ale duże znaczenie polityczne, wyznaczają cele
- przyjmowane przez konsensus ok. 12
- programy - określające perspektywę rozwojową Unii gdzieś (np. Program Haski)
- sprawozdania
- deklaracje - głównie aktualne aspekty polityki międzynarodowej (opracowane przez dyrektorów politycznych MSZ Komitet Polityczny akceptacja MSZÓW szefom podczas spotkania 2go dnia)
Wszystkie dokumenty ogłaszane na konferencji prasowej po zakończeniu obrad sprawozdanie do PE
Przedmiot obrad: I, II…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz