Pytania z egzaminu - Ryzyko kredytowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania z egzaminu - Ryzyko kredytowe - strona 1 Pytania z egzaminu - Ryzyko kredytowe - strona 2

Fragment notatki:

Bankowość - dzienne
Pytanie 1
W aktualnym stanie prawnym bank w sytuacji kryzysowej może skorzystać z następujących dźwigni finansowych:
a/ dokapitalizowanie przez dotychczasowych akcjonariuszy
b/ pożyczka na realizację programu naprawczego z NBP
c/ dotacja Komisji Nadzoru Finansowego
d/ pożyczka na realizację programu naprawczego z BFG
e/ kredyt lombardowy z NBP
f/ wykup nowej emisji akcji banku przez Ministerstwo Skarbu
Pytanie 2
Do analizy i oceny ryzyka kredytowego wykorzystywane są następujące metody:
a/ analiza fundamentalna d/ kontrakty FRA
b/ metoda Monte Carlo e/ rating
c/ scoring f/ analiza osadu we wkładach
Pytanie 3
Posługiwanie się kartą bankową typu charge polega na:
a/ wykorzystaniu nielimitowanego kredytu c/ wykorzystaniu limitu debetowego przez określony czas (np. 60 dni)
b/ automatyczny wstęp do hurtowni d/ możliwość doładowania stanu gotówki
Pytanie 4
Do rozliczeń gotówkowych zaliczamy:
a/ polecenie przelewu d/ przekaz pocztowy gotówki
b/ czek gotówkowy e/ wypłata gotówki w kasie
c/ karta kredytowa f/ akredytywa
Pytanie 5
Do instrumentów polityki pieniężnej banku centralnego zalicza się:
a/ ustalanie stóp referencyjnych d/ ustalanie stopy rezerw obowiązkowych
b/ ustalanie stopy rezerw celowych e/ wydawanie licencji bankowych
c/ transakcje repo i reverse repo f/ prognozowanie inflacji
na bonach skarbowych
Pytanie 6 (zadanie)
Lokata półroczna w banku na kwotę 10 tys. zł przyniosła deponentowi odsetki w wysokości 500 zł.; klient ponowił lokatę. Gdyby środki te zainwestował w akcje na giełdzie, to roczny zysk ze wzrostu kursu akcji wyniósłby 600 zł oraz dywidenda 200 zł. Porównać roczne stopy zwrotu z tych instrumentów oraz wskazać efektywniejszy instrument finansowy.
Odp.:
Pytanie 7 (zadanie)
Kapitał w wysokości 100 tys. zł ulokowano na procent składany z kapitalizacją miesięczną. Efektywna roczna stopa procentowa wynosi 8%. Ile wynosi nominalna roczna stopa procentowa odpowiadająca powyższej stopie efektywnej?
Odp.:
Pytanie 8 (zadanie)
Obliczyć średnią ważoną stopę procentową dla poniższych aktywów banku:


(…)

… 0,1 mld zł, programy komputerowe 3 mln zł. Kapitał własny banku wynosił 3 mld zł. Obliczyć wskaźnik pokrycia aktywów trwałych przy założeniu, że umorzenie majątku trwałego wynosi ogółem 40%.
Pytanie 10 (esej)
Przyczyny kryzysu na rynku kredytów subprime w USA i Europie w latach 2007 - 2008

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz