Finanse i bankowość - egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse i bankowość - egzamin - strona 1 Finanse i bankowość - egzamin - strona 2 Finanse i bankowość - egzamin - strona 3

Fragment notatki:

……………………………………. W /V/09
(data)
Sob. - niedzielne …………………………………….. ………………………………………..
(imię i nazwisko) (typ studiów)
……………………………………..
(nr albumu)
Uwaga: właściwe odpowiedzi wpisać lub zaznaczyć kуłkiem
TEST EGZAMINACYJNY Z PRZEDMIOTU : Bankowość
Pytanie 1
Bieżące ograniczenie nadwyżki płynności w systemie bankowym jest dokonywane przez bank centralny za pomocą następujących instrumentów:
a/ operacje sprzedaży bonów pieniężnych d/ zakazanie wypłaty dywidend
b/ podwyższenie norm rezerw celowych e/ operacje sprzedaży bonów skarbowych
c/ redyskonto weksli f/ wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Pytanie 2
Wskaźnik rentowności obrotu w banku informuje o następującej relacji:
a/ wynik finansowy/przychody d/ zysk/depozyty
b/ wynik finansowy/kapitały własne e/ kapitały własne/depozyty
c/ kapitały/aktywa f/ aktywa płynne/pasywa płynne
Pytanie 3
Finansowaniu budownictwa mieszkaniowego dla obywateli służą następujące produkty:
a/ kredyt w rachunku bieżącym d/ kredyt z kasy mieszkaniowej
b/ kredyt hipoteczny e/ lokata tomnext
c/ kredyt mieszkaniowy f/ kredyt na zakup akcji firmy budowlanej
W /V/09
Pytanie 4
Segmentacja behawioralna klientуw bankуw polega na:
a/ określeniu struktury klientów według przedziałów dochodu na osobę w gospodarstwie domowym
b/ identyfikacji przesłanek skłaniających klientów do podjęcia relacji z bankiem oraz określenie hierarchii potrzeb poszczególnych grup klientуw
c/ określeniu elastyczności cenowej popytu poszczególnych grup klientów
d/ wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Pytanie 5
Efekt zarażenia w systemie bankowym polega na:
a/ wzroście zachorowań pracowników
b/ przeniesieniu się sytuacji kryzysowej w jednym banku na inny bank lub wiele bankуw ze względu na powiązania finansowe
c/ upadłości co najmniej połowy banków w danym kraju
d/ wszystkie odpowiedzi są prawdziwe


(…)

…/ przeniesieniu się sytuacji kryzysowej w jednym banku na inny bank lub wiele bankуw ze względu na powiązania finansowe
c/ upadłości co najmniej połowy banków w danym kraju
d/ wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Pytanie 6 (zadanie)
Lokata pуłroczna na kwotę 30 tys. zł przyniosła klientowi banku odsetki w wysokości 1500 zł. Gdyby klient zainwestował te środki w akcje giełdowe, to roczny zysk ze wzrostu kursu akcji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz