Pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2100
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi  - strona 1 Pytania i odpowiedzi  - strona 2

Fragment notatki:

Scharakteryzuj fazę manipulacji w wychowaniu jako mechanizm kanalizacyjny .
Kanalizacja polega na tym, że otoczenie społeczne determinuje sposoby zaspokajania potrzeb w momencie ich pojawienia się. Jeżeli więc w danym środowisku funkcjonują określone sposoby zaspokajania potrzeb to jednostka funkcjonując w tym środowisku uczy się zaspokajania swoich potrzeb za pomocą tych właśnie sposobów. W przypadku fazy manipulacji jednostka jest uczona konkretnych zasad zachowania, zaspokajania potrzeb. Dziecko jest wprowadzane w świat przez rodziców, wychowawców - osoby które wskazują sposoby zaspokajania potrzeb.
Jak należy rozumieć sformułowanie, że wychowanie jest postacią socjalizacji ?
Wychowanie jest pewną częścią wpływów środowiska społecznego, a więc jest pewną postacią socjalizacji. Wychowanie jest pewnym rodzajem interwencji w procesy rozwoju osobowości i w procesy socjalizacji. Jest świadomym uruchomieniem i organizowaniem oddziaływań mechanizmów socjalizacyjnych i kierowaniem ich przebiegiem. Wychowanie jest więc intencjonalnym wsparciem mechanizmów socjalizacji.
Czym jest jaźń odzwierciedlona i jaka rolę odgrywa w procesie kształtowania osobowości ?
Jaźń odzwierciedlona to zespół wyobrażeń jakie człowiek posiada o sobie na podstawie tego co jego zdaniem sądzą o nim inni ludzie. Jaźń odzwierciedlona jest ważnym czynnikiem konformizmu, gdyż oceny otoczenia mają często decydujące znaczenie dla funkcjonowania jednostki. Poprzez jaźń odzwierciedloną dokonuje się kontrola społeczne naszego wypełniania ról społecznych. W skład jaźń odzw. wchodzi 3 elementy: 1. Wyobrażenia o tym jak spostrzegają nas inni.
2. Wyobrażenia o tym jak oceniają nasz wygląd, zachowanie i działania.
3. Reakcja na te wyobrażane oceny.
Aksjologia jako podstawa tworzenia ideału wychowawczego i jego realnych konstruktów. Aksjologia wychowania zajmuje się analizą merytoryczną ideału wychowania określając źródła wartości w wychowaniu, wartości cech kształtowanych w procesie wychowania, określa ich strukturę hierarchiczną. Podejmuje próby uzasadnienie wartości w społecznym funkcjonowaniu jednostki. Aksjologia stara się lansować wartości uniwersalne: dobro, piękno, prawdę i wplatać je w zakres ideału wychowania funkcjonującego w obrębie danej grupy.
Czym jest środowisko socjalizujące w oparciu o znane egzemplifikacje.
Środowisko socjalizujące - obejmuje sytuacje w których jednostka przyswaja sobie wartości i normy oraz zgodne z nimi zachowania odpowiadajże społecznym oczekiwaniom grupy. W skład środowiska socjalizującego wchodzi środowisko wychowawcze.
Jakie czynniki mogą determinować skuteczność oddziaływań wychowawczych .
Istotne dla zmian zachodzących w osobowości są warunki w jakich te zmiany następują. Pośredni wpływ wywierać mogą warunki środowiska geograficzno-przyrodniczego. Nie przyczyniają się one w prawdzie do bezpośredniego formowania osobowości ale szerokości geograficzne determinuje pewne zachowania kulturowe. Bezpośrednio na osobowość wpływać mogą czynniki takie jak funkcjonujący w danej kulturze ideał wychowawczy, wartości uniwersalne, wartości społeczne preferowane przez grupę, ideologia, religia. Wreszcie skuteczność wychowania zależeć może od kompetencji osób wychowujących oraz zaangażowania osób wychowywanych.


(…)

…, które stanowią zagrożenie dla wychowanka, których całkowicie nie aprobujemy, 2. Sugerujemy mnie lub bardziej jakich zachowań oczekujemy.
Na czym polega istota mechanizmów socjalizacyjnych?
Florian Znaniecki ujmuje socjalizacje jako proces wrastania w kulturę, polegający na poznawaniu i przejmowaniu przez jednostkę wzorów kulturowych determinujących sposób jej zachowania, dokonujący się poprzez przyswajanie ról społecznych wyznaczonych przez grupę. Socjalizacja kształtuje osobowość człowieka i przygotowuje go do życia w zbiorowości. Można, więc powiedzieć, że socjalizacja to wchodzenie w kulturę grupy (czyli akulturacja), w wyniku którego kształtuje się pożądana w danej grupie osobowość jednostki. Każda grupa odznacza się sprecyzowanym wzorem jej członka, czyli wyobrażeniem jak powinien zachowywać się w określonych…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz