Pytania i odpowiedzi na egzamin - Poczucie własnej wartości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi na egzamin - Poczucie własnej wartości - strona 1 Pytania i odpowiedzi na egzamin - Poczucie własnej wartości - strona 2 Pytania i odpowiedzi na egzamin - Poczucie własnej wartości - strona 3

Fragment notatki:

Mechanizmy regulacyjne struktury „Ja”.
Na mechanizm regulacyjny struktury „ja” ma wpływ:
poczucie własnej wartości - głównym źródłem jej kształtowania się są osoby znaczące. Konsekwencja tego poczucia jest wytworzenie przeświadczenia o własnej ważności i oczekiwanie na potwierdzenie tego przeświadczenia od innych i samego siebie. Ważną role w kształtowaniu poczucia własnej wartości pełni akceptacja i uznanie ze strony otoczenia.
samoocena - jest ocena własnych możliwości podmiotu przy realizacji różnych celów. Samoocena może być adekwatna (gdy jesteśmy zdolni do rozwiązania zadania), zaniżona (przypisywanie sobie mniejszych niż rzeczywiste możliwości), zawyżona (przypisywanie sobie większych niż rzeczywiste możliwości).
samoakceptacja - jest konsekwencją poczucia własnej wartości i samooceny. Jeżeli „ja realne” zbliża się do „ja idealnego” to kształtuje się poczucie akceptacji własnej osoby.
samokontrola - podporządkowanie impulsów strategii wypracowanej w obrębie Sieci Poznawczej. Efektywna samokontrola uwarunkowana jest dojrzałością emocjonalną (polegającą na modyfikacji mechanizmów emocjonalnych i popędowych prze socjalizację i wychowanie) oraz spójnością i równowagą struktur poznawczych.
Czym jest kultura i jaj jest jej rola w procesie kształtowania osobowości?
Kultura to ogół wytworów działalności ludzkiej, materialnych i niematerialnych wartości i uznawanych sposobów postępowania przekazywanych następnym pokoleniom. Kultura poprzez swój potencjał wpływa na kształtowanie osobowości człowieka powodując w niej takie czy inne zmiany, np. usprawnienie funkcjonowania człowieka, ekspresja własnego wizerunku świata.
Jakie są wzajemne relacje między socjalizacją a wychowaniem?
Wychowanie jest pewną częścią wpływów środowiska społecznego, a więc jest pewną postacią socjalizacji. Wychowanie jest pewnym rodzajem interwencji w procesy rozwoju osobowości i w procesy socjalizacji. Jest świadomym uruchomieniem i organizowaniem oddziaływań mechanizmów socjalizacyjnych i kierowaniem ich przebiegiem. Wychowanie jest więc intencjonalnym wsparciem mechanizmów socjalizacji.
Proszę scharakteryzować istotę osobowości społecznej.
Osobowość społeczna to właściwości człowieka jednostki, nigdy grupy. Osobowość społeczna to czynniki socjogeniczne:
kulturowy ideał osobowości - to wytworzone w każdej kulturze wyobrażenie jak powinien wyglądać ideał człowieka. Jest to swoisty zespół postulowanych, pożądanych cech członka danej zbiorowości.
rola społeczna - jest to względnie stały i wewnętrznie spójny system zachowań, będących reakcjami na zachowanie innych osób. Zachowania te przebiegają wg ustalonego wzoru. Jest to innymi słowy pozycja jaką jednostka zajmuje w grupie, której przypisane są pewne wzory zachowania.

(…)

… są patologie społeczne, brutalność. Młode pokolenie jest szczególnie podatne na przesłanki wpływające z Zachodu, szczególnie te dotyczące wolności (kolorowe czasopisma, telewizja satelitarna).
Niesłuszną jest walka z wiatrakami, które sami sobie zbudowaliśmy. Należy dać młodym szansę wyboru, wybierania jednak należy nauczyć (zwracając uwagę na wartości tradycyjne, na wartości dotyczące rodzimej kultury…
… się pod wpływem rodziców i osób znaczących. Z drugiej strony jaźń subiektywna może być wytworem fantazji, marzeń, wyobraźni. Jest ona zazwyczaj zespołem pozytywnych wyobrażeń o sobie. Jaźń subiektywna wyznacza zachowania jednostki w sytuacji konfliktu kilku ról, rozbieżności wymagań kilku grup w których jednostka uczestniczy.
jaźń odzwierciedlona - jest to zespół wyobrażeń jakie człowiek posiada o sobie na podstawie tego co jego zdaniem sądzą o nim inni ludzie. Jaźń odzwierciedlona jest ważnym czynnikiem konformizmu gdyż oceny otoczenia mają często decydujące znaczenie dla funkcjonowania jednostki. Poprzez jaźń odzwierciedloną dokonuje się kontrola społeczna naszego wypełniania ról społecznych.
Wychowanie tradycjonalistyczne jako faza refleksji nad wychowaniem.
Często zachowania młodych zaczynają odbiegać…
…. Jednostka wychowania to jednostka u której nastąpiła zmiana osobowości w pożądanym kierunku, w skutek interakcji społecznej. Wychowanie jednostki jest celem procesu wychowania czyli układu zorganizowanych sytuacji wychowawczych, mających na celu dostarczenie wychowankowi doświadczeń koniecznych do uzyskania zamierzonej, trwałej zmiany osobowości.
Proszę nazwać i scharakteryzować składniki socjogeniczne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz