Pytania i odpowiedzi na egzamin - Osobowość społeczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi na egzamin - Osobowość społeczna - strona 1 Pytania i odpowiedzi na egzamin - Osobowość społeczna - strona 2 Pytania i odpowiedzi na egzamin - Osobowość społeczna - strona 3

Fragment notatki:

Czy pojęcie osobowości społecznej jest równoznaczne z pojęciem osobowości społeczeństwa (grupy społecznej ).
Osobowość społeczna to zawsze właściwość jednego człowieka, nigdy grupy. Osobowość społeczna jest ukształtowana przez czynniki socjogeniczne. Osobowość społeczeństwa zaś odnosi się do grupy społecznej, charakteryzuje szersze grono jednostek.
Wymiary lokalizmu i jego konsekwencje dla aktywności człowieka .
Lokalny - ograniczony do danego miejsca, właściwy jakiemuś miejscu.
Lokalizm - konstrukcja struktury społeczeństwa właściwa członkom danej grupy społecznej.
W Polsce początku III tysiąclecia początkująca jeszcze demokracja przyniosła szereg pułapek. Przede wszystkim duże bezrobocie, spowodowane koniecznością przeprowadzenia reform gospodarczych i społecznych, a także pojawieniem się na rynku pracy wyżu demograficznego lat '70 i początku '80 społeczeństwo polskiego starzeje się. Przyczynami są przede wszystkim westernizacja stylu życia, wygodnictwo, spadek dzietności, wzrost odsetku osób nie mogących posiadać potomstwa, pogorszenie się stanu zdrowia ludności.
Zjawiskom tym towarzyszy, a raczej ich konsekwencją jest spadek aktywności społecznej ludzi młodych. Człowiek młody zasypany jest stosem zmartwień, zatroskany niepewnością jutra. W działalności zawodowej musi wykazać się pełna dyspozycyjnością wobec pracodawcy. Ten młody człowiek dopiero stabilizuje sytuację rodzinną stając jednocześnie do walki o byt i poczucie bezpieczeństwa. Nie znajduje więc czasu na działalność społeczną.
Proces wychowania jako składowa życia społecznego .
Proces wychowania ma charakter społeczny, ponieważ celem procesu jest zmiana osobowości ludzkiej. Osobowość zaś stanowi odzwierciedlenie zaistniałych w życiu człowieka stosunków i doświadczeń społecznych. Działania człowieka odbywające się w toku różnych sytuacji społecznych, kształtują jego osobowość. Każde działania odbywające się poza życiem społecznym pozbawione są sił osobowotwórczych. Osobowość ludzi wpływa na kształt życia społecznego (osobowość podstawowa). Uznanie zatem społecznego charakteru osobowości i procesów jej kształtowania pozwala mówić o procesie wychowania jako składowej życia społecznego.
Proszę omówić wzajemne relacje między procesami społecznymi a procesami wychowania.
Procesy społeczne mają różnoraki wpływ na działalność wychowawczą (czyli procesy wychowania). Procesy społeczne nie przebiegają w sposób harmonijny. Są one pełne konfliktów, napięć, są dynamiczne, pełne zmian, które są istotne dla procesu wychowania. Proces wychowania jest jedną z części składowych procesów społecznych, stanowi integralną część procesów społecznych.


(…)

… zachowania jednostki w sytuacji konfliktu kilku ról, rozbieżności wymagań kilku grup w których jednostka uczestniczy.
jaźń odzwierciedlona - jest to zespół wyobrażeń jakie człowiek posiada o sobie na podstawie tego co jego zdaniem sądzą o nim inni ludzie. Jaźń odzwierciedlona jest ważnym czynnikiem konformizmu gdyż oceny otoczenia mają często decydujące znaczenie dla funkcjonowania jednostki. Poprzez jaźń odzwierciedloną dokonuje się kontrola społeczna naszego wypełniania ról społecznych. W skład jaźni odzwierciedlonej wchodzą 3 elementy:
- wyobrażenia o tym jak spostrzegają nas inni,
- wyobrażenia o tym jak oceniają nasz wygląd, zachowanie i działania,
- reakcja na te wyobrażane oceny.
Jak rozumieć tezę, że nie ma innego procesu wychowania jak rozwojowy.
Proces wychowania prowadzi do osiągnięcia coraz wyższych…
…, zawsze więc ma charakter rozwojowy.
Proszę scharakteryzować wychowanie jako interakcję społeczną.
Wychowanie może być rozumiane jako wszelkie zamierzone działanie w formie interakcji społecznej mające na celu wywołanie trwałych, pożądanych zmian osobowości. Interakcja społeczna jest rozumiana jako oddziaływanie jednego człowieka na drugiego, oddziaływanie grupy na grupę lub grupy na jednostkę w wyniku którego dochodzi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz