Pytania i odpowiedzi na egzamin - Wychowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 868
Wyświetleń: 2842
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi na egzamin - Wychowanie - strona 1 Pytania i odpowiedzi na egzamin - Wychowanie - strona 2

Fragment notatki:

Wychowanie jako zjawisko społeczne .
Wychowanie jest zjawiskiem społecznym, ponieważ jest wytworem życia społecznego, ściślej ujmując grup społecznych dążących do przedłużenia swego trwania poprzez przygotowanie dorastających jednostek do pełnienia ról pełnoprawnych członków tychże grup. Jest zatem zjawiskiem uzależnionym od uczestnictwa wychowanka i wychowawcy w życiu społecznym, jest też zjawiskiem specyficznie ingerującym w procesy społeczne, jest wytworem życia społecznego.
Każda jednostka jest członkiem jakiejś grupy społecznej. Jednym z czynników wyodrębniających człowieka ze świata przyrody jest osobowość. Sposób w jaki człowiek uczestniczy w zbiorowości społecznej kształtuje osobowość ludzką. Uznanie społecznego charakteru osobowości i procesów jej kształtowania pozwala stwierdzić, że wychowanie ma społeczny charakter - jest zjawiskiem społecznym.
W jakim sensie możemy mówić o tym, że wychowanie ma społeczny charakter?
Wychowanie ma charakter społeczny, ponieważ celem wychowania jest zmiana osobowości ludzkiej. Osobowość zaś stanowi odzwierciedlenie zaistniałych w życiu człowieka stosunków i doświadczeń społecznych. Działania człowieka odbywające się w toku różnych sytuacji społecznych kształtują jego osobowość. Każde działania odbywające się poza życiem społecznym pozbawione są sił osobowotwórczych. Uznanie zatem społecznego charakteru osobowości i procesów jej kształtowania pozwala mówić o społecznym charakterze wychowania.
Proszę scharakteryzować istotę procesu wychowania.
Istotą procesu wychowania jest wywołanie względnie trwałej zmiany w osobowości wychowanka poprzez jego uczestnictwo w układzie zorganizowanych sytuacji wychowawczych. Sytuacje wychowawcze to sytuacje zorganizowane przez wychowawcę mające na celu zrealizowanie założonego celu wychowawczego przez dostarczenie wychowankowi odpowiednich doświadczeń.
Wychowanie jest pewnym rodzajem interwencji w procesy rozwoju osobowości i w procesy socjalizacji. Jest świadomym uruchamianiem i organizowaniem oddziaływań mechanizmów socjalizacyjnych.
Proszę scharakteryzować wychowanie jako formę komunikowania się. Mówiąc o wychowaniu jako formie komunikowania się mamy na myśli określone interakcje społeczne (wzajemne relacje), w trakcie których następują działania w sferze komunikacji interpersonalnej na linii wychowawca - wychowanek. Wychowawca nadaje pewien komunikat, którego odbiorcą jest wychowanek. Na czym polega i jakie znaczenie ma dynamiczność procesu wychowania ?
Wychowanie rozumiane jako interakcja nie odbywa się w próżni. W procesie wychowania należy uwzględnić zmiany zachodzące w osobowościach jednostek uczestniczących w interakcji: przedmiotu i podmiotu. Osobowość w procesie wychowania jest determinowana między innymi przez interakcje między wychowawcą, a wychowankiem odbywające się w określonych sytuacjach wychowawczych. Zarówno podmiot jaki i przedmiot wychowania poddawane są różnym procesom społecznym. Procesy te mają wpływ na działalność wychowawczą.


(…)

… procesy i mechanizmy psychiczne (pamięć, uczucia, wola, emocje).
socjogenicznych - określane mianem osobowości społecznej - czyli zespół trwałych cech jednostki wpływających na jej postępowanie. Są one pochodną wpływu kultury i struktury zbiorowości.
Scharakteryzuj kto może być, a kto nie może być ujmowany jako przedmiot wychowania.
Przedmiotem wychowania może być każda jednostka ludzka, niezależnie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz