Psychologiczna teoria Leona Petrażyckiego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologiczna teoria Leona Petrażyckiego - strona 1 Psychologiczna teoria Leona Petrażyckiego - strona 2 Psychologiczna teoria Leona Petrażyckiego - strona 3

Fragment notatki:

PSYCHOLOGICZNA TEORIA PRAWA I PAŃSTWA LEONA PETRAŻYCKIEGO Analiza psychologiczna we wcześniejszych koncepcjach behawioryzm - teoria zachowań ludzkich
G. Jellinek
E.R.Bierling
1. Leon (1867-1931) - życie i dzieło tylko 2 nazwiska Polaków znane na całym świecie !! ;)
twórca teorii psychologicznej
ur. w Kołłątajewie na Wołyniu :)
zasiadał w Dumie
kierował katedrą socjologii na wydziale prawa w Warszawie
O pobudkach postępowania i o istocie moralności i prawa Wstęp do nauki prawa i moralności Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności ideale społecznym i odrodzeniu prawa naturalnego 1) Rola introspekcji Poszukiwał istoty państwa i prawa w introspekcji - analizie własnych doznań psychicznych, wejrzenia w głąb ludzkiej psychiki
bo państwo i prawo są zjawiskami psychicznymi subiektywnymi
osłabił rolę przymusu w prawie
PRAWO swoiste zjawisko psychiczne, którego skuteczność zależy w decydującej mierze od stopnia akceptacji, z jaką spotyka się ono w psychice ludzkiej państwo i prawo są zjawiskami psychicznymi subiektywnymi
2) Rola emocji moralnych i prawnych obok poznania uczucia i woli wyodrębnił emocje - są źródłem norm etycznych (moralnych i prawnych)
specyficzne przeżycia doznawczo - popędowe emocje:
MORALNE PRAWNE jednostro nny dwustronny imperatywny imperatywno-atrybutywny bezroszczeniowy charakter roszczeniowy charakter nakaz (impuls) kierowany do konkretnego np. zobowiązanie
człowieka np. przez żebraka obowiązek (imperatyw) I strony
prawo (atrybut) II strony
jeżeli ten impuls cię dotyka to TY nie znaczenia kto wypełni jesteś zobowiązany do spełnienia zobowiązanie = ważne żeby normy - nikt inny nie może II strona otrzymała to co jej się należy
tego za ciebie uczynić
„ emocje moralne mogą być zaspokojone tylko przez zgodne z imperatywem postępowanie osoby obwiązywanej ” nie chodzi o zaspokojenie pr.
innej osoby
w skład przeżyć moralnych i prawnych wchodzą następujące kategorie wyobrażeń
1. wyobrażenia akcyjne - odpowiednio wyobrażane sobie sposoby zachowania się w dziedzinie moralności - akcje moralne / przedmioty obowiązków moralnych


(…)

… faktów normotwórczych, faktów normatywnych
przeżycia moralne
pozytywne - powołujące się na zewnętrzny autorytet moralny np. tak naucza Chrystus
intuicyjne - pozostałe, nie powołujące się na autorytet
przeżycia prawne
pozytywne (prawo pozytywne) - postępujemy bo tak każą nam przepisy ustawy
intuicyjne - zachowujemy się ta dlatego że uważamy za słuszne a nie dlatego że ustawa tak każe np. obowiązek…
… społeczne, wytwarzając niekiedy u niektórych jednostek postępowanie wybitnie szlachetne (...) i chęć do naśladowania przez inne jednoski
prawo pozytywne i intuicyjne
pozytywne - psychologiczne reakcje jednostki związane z nakazami pr. pisanego - przeżycia powszechne, dot. całego społ.
intuicyjne - swoisty, autonomiczny katalog powinności, który zdaniem konkretnej jednostki powinien obowiązywać…
… - indywidualne wyobrażenie powinności.
3) Polityka prawa
możliwość przewidywania zachowań społecznych stanowiących następstwo wydania normy pr.
Petrazycki zwraca uwagę na wszystkie konsekwencje nie tylko na wzgląd utylitarystyczny ( jak Bentham)
4) Psychologiczna analiza państwa
PAŃSTWO
Samodzielna grupa społ. zorganizowana w oparciu o poglądy i przekonania imperatywno-atrybutywne
jest wytworem psychiki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz