Psychologia - wprowadzenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1820
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia - wprowadzenie - strona 1 Psychologia - wprowadzenie - strona 2 Psychologia - wprowadzenie - strona 3

Fragment notatki:

9 wykładów ujętych na 18 stronach w formacie doc. Notatka zawiera również modele, rysunki i wykresy.

W niniejszej notatce poruszone zostały następujące zagadnienia: Psychologia, Socjologia, materia, Platon , spirytualizm, Demokryt, Arystoteles, Kartezjusz, psychologia naukowa, psychologia eksperymentalna i psychologia nowoczesna. Ponadto w treści notatki można spotkać się z pojęciami takimi jak: introspekcja, psychologia głębi, Zygmunt Freud, psychoanaliza, teoria nieświadomości, id, ego, superego, psychologia postaci, behawioryzm, psychologia teoretyczna, psychologia stosowana. Oprócz tego w dokumencie znajdują się też takie zagadnienia jak: koncepcje psychologiczne, inteligencja, modele sprawności intelektualnej, podział i pomiar inteligencji, uczenie, teoria wyuczonej bezradności, motywacja, pamięć, zapominanie przypominanie, rozpoznawanie. Następne tematy poruszone w dokumencie to: technika cofania, osobowość, teoria TEN, psychotyzm, ekstrawersja, neurotyzm, koło osobowości, Eysenck, typy osobowości, Hipokrates, Pawłow, Eysenck, centralny układ nerwowy, temperament. Dalej poruszone są zagadnienia: postawy, stereotypy, nastawienie, doświadczenie, poczucie własnej wartości, koncepcja psychodynamiczna, zaburzenia osobowości, choroby psychiczne, nerwice natręctw, zaburzenia afektywne, depresja. Na kolejnym wykładzie poruszone są takie tematy jak: zaburzenia schizofreniczne, autoprezentacja, techniki atrybucyjne, techniki rekudiacyjne, prawo obserwator - aktor, pamięciowe manipulacje, efekt PSST. W dalszej części dokumentu można spotkać takie pojęcia jak: krytyka, stres, sytuacje trudne, konflikty motywacyjne, strategia, osobowość, strategie negatywne, strategie pozytywne.

WYKŁAD 1
Psychologia-osobowość człowieka, wszystko co jest charakterystyczne dla jego działania.
Socjologia-człowiek z szerszej perspektywy; wpływ czynników zewnętrznych na człowieka np. kultura, inni ludzie.
Psychologia ma długie dzieje ale krótką historię (100-letnią). Jest to naukowe badanie zachowania człowieka, szuka odpowiedzi na pytania: jaka jest jego natura? jak to wpływa na jego zachowanie?. Jako nauka wywodzi się z filozofii, czerpie informacje z antropologii człowieka, fizjologii, jest to nauka matematyczna, o sztucznej inteligencji, trochę informatyki.
„Nauka o duszy” - starożytność
Materia jest pierwotna, dusza jest elementem wtórnym - najpierw musi być ciało aby mogła w nim mieszkać dusza [różnica między ciałem żywym a martwym]
Platon-człowiek to dusza i ciało, bez niej ciało jest martwe -twórca spirytualizmu.
Demokryt-psychika to tylko sposób zachowania; ruch idealnych atomów to wyznacznik naszego myślenia.
Arystoteles-„O duszy”-pierwszy podręcznik psychologii; sformułował podstawy psychologii jako nauki; dusza i ciało są nierozerwalne: dusza nie istnieje bez ciała i dusza ożywia na ciało; sformułował tzw. prawa kojarzenia; podkreślał związek między psychiką a ciałem.
Renesans: Kartezjusz: wszystko co racjonalne ma źródło w rozumie; jeśli mamy rozum to możemy myśleć - jesteśmy świadomi; zwolennik rozdzielenia: dusza sprawia, że myślimy, ciało: rzecz rozciągła gdzie dusza może istnieć, mają na siebie wpływ; terminami mechaniki tłumaczył życie nasze i zwierząt; systemy rur, którymi wędrują „duszki zwierzęce”-płyn produkowany w sercu gromadzący się z rozumie, różnica między człowiekiem a zwierzęciem polega na tym, że człowiek może panować nad „duszkami”.
1879 rok - data powstania psychologii naukowej, eksperymentalnej i nowoczesnej; pierwsze laborator

(…)

…, środowiska
najważniejsze jest wczesne dzieciństwo kiedy tworzy się obraz człowieka
libido-popęd seksualny
o tym czym jesteśmy stanowią:
id: zasada przyjemności, kształtuje się do pierwszego roku życia, popędy nieświadome, instynkt samozachowawczy
ego: zachowanie społeczne akceptowane, kształtuje się do szóstego roku życia, jak się ma zachować, jak nie powinien, zasada rzeczywistości, złość jako reakcja…
… (przeziębienie psychopatologii) dołek, chandra: 20% kobiet, 10% mężczyzn
dwubiegunowa (na przemian stany depresyjne i maniakalne(energiczność)) 1% populacji, np. Hemingway, Poe, Churchill
Zaburzenia schizofreniczne - kobiety 25 lat, mężczyźni 24 lata - dotyczy zaburzeń osobowości - jest ona zdezintegrowana (rozbicie wewnętrzne, procesów myślowych, reakcje na halucynacje, zniekształcona percepcja, chaotyczność…
… są uruchomione :mózg, śledziona, jelita, oczy..., mają na celu przygotować organizm do walki lub do ucieczki)
walka
ucieczka
wyczerpanie (rozważanie problemu - rumiancje, załamanie)
Nasze nastawienie ułatwia nam wybór, gdy sytuacje ocieniamy pozytywnie łatwiej jest nam przezwyciężyć stres, jeśli negatywnie następuje wyzwolenie łańcucha niepowodzeń [pojawia się reakcja wyuczonej bezradności].
stresor ⇒ ocena…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz