Psychologia jako nauka - Psychologia potoczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1386
Wyświetleń: 4130
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia jako nauka - Psychologia potoczna - strona 1 Psychologia jako nauka - Psychologia potoczna - strona 2

Fragment notatki:

Czym zajmuje się psychologia? Podobnie jak inne nauki, psychologia zajmuje się opisem, wyjaśnianiem, przewidywaniem, kontrolowaniem ludzkiego zachowania. Psychologia potoczna (trafficpsychology) - Mniej lub bardziej powszechne społeczne przekonania dotyczące ludzkiej natury, mechanizmów ludzkiego zachowania, psychologia precedensu, ewenementu i osobliwości. („Jeśli coś się zdarzyło raz, może zdarzyć się zawsze i zapewne zdarza się często, choć o tym nie wiemy").
Cechy psychologii potocznej: subiektywna pewność - zbiór twierdzeń nie pozostawia żadnych wątpliwości;
funkcja tożsamościowa - wygłoszenie poglądu jest najczęściej deklaracją przynależności do jakiejś grupy społecznej;
teorie te są traktowane jako prawdziwe a priori - nie wymagają dowodu.
Psychologia naukowa Zbiór twierdzeń, które dotyczą regularności i zależności, zawierający opis i wyjaśnienie faktów należących do sfery psychiki i stanowiących podstawę do przewidywania nowych zjawisk.
Istotne pytania dotyczą:
Zachowań - celu i struktury oraz powtarzalności i unikalności;
Warunków skojarzonych czasowo i przestrzennie z zachowaniem;
Właściwości, cech jednostki powiązanych z zachowaniem.
Psychologia i zdrowy rozsądek
Psychologię naukową krytykuje się za dwie przeciwstawne właściwości: • Dostarcza twierdzeń zgodnych ze zdrowym rozsądkiem. „Każdy głupi to wie". • Dostarcza danych sprzecznych ze zdrowym rozsądkiem. „Wszyscy wiedzą, że jest inaczej".
Psychologia potoczna nie poszukuje zależności przyczynowo-skutkowych;
zwraca uwagę na intuicję, przeżycie;
nad poznanie przedkłada wiarę, poczucie;
poszukiwanie przyczyny wystarczającej (najczęściej jedynej);
koncentruje się na wartościach;
o wartości decydują sądy preferencyjne, nie wymaga kwalifikacji na wymiarze prawda-fałsz;
stara się być w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem;
jest niejasna, niespójna i zasadniczo niepodważalna, stanowi jednak często punkt wyjścia dla teorii naukowych. Psychologia naukowa kładzie nacisk na zależności przyczynowe;
dąży do ścisłego obiektywizmu;
• jest podporządkowana idei poznania;
poszukuj e zależności skutku od zbioru przyczyn działających w interakcji;
wartościowanie dotyczy oceny prawdziwości twierdzeń a nie wartości faktów;
• miarą użyteczności jest poprawność opisu, wyczerpujące wyjaśnienie faktu, trafne przewidywanie nowych faktów;
• pozostaje często w sprzeczności ze zdrowym rozsądkiem.


(…)

… się procesami psychicznymi
nauka zajmująca się zjawiskami psychicznymi
Dyscyplina naukowa oraz dziedzina działalności praktycznej zajmująca się analizą powstawania
i przebiegu procesów psychicznych, ich rolą
w regulacji stosunków człowieka z otaczającym światem oraz rozwojem i zasadami kształtowania zachowań ludzkich.
Działy psychologii
Psychologia teoretyczna - jej celem jest wykrycie praw rządzących…

Postulat rozróżnienia między strukturą i funkcj ą zj awiska
Wymóg podatności twierdzeń na procedury potwierdzające (weryfikacja) i zaprzeczające (falsyfikacja)
Otwartość na nowe dane
Koncentrowanie się na uogólnieniu
WYKŁAD I. PSYCHOLOGIA JAKO NAUKA …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz