Przesłanki wyłączenia organu podatkowego- przykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przesłanki wyłączenia organu podatkowego- przykłady - strona 1

Fragment notatki:

. Przesłanki wyłączenia organu podatkowego (3 przykłady).
Art. 131-132 op.
Przesłanki wyłączenia organu podatkowego:
@ w wypadku naczelnika urzędu skarbowego:
$ sprawa dotyczy naczelnika urzędu skarbowego albo jego zastępcy, dyrektora izby skarbowej albo jego zastępcy, małżonka, rodzeństwa, wstępnych, zstępnych, osoby związanej stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli
@ w wypadku urzędnika celnego:
$ przesłanki odpowiednio
@ w wypadku wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa, ich zastępcy oraz skarbnika j.s.t.:
$ sprawa dotyczy ich własnych zobowiązań lub innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego.
$ sprawa dotyczy  małżonka, rodzeństwa, wstępnych, zstępnych albo powinowatych pierwszego stopnia oraz osób związanych stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli
Podsumowując  przesłanki wyłączenia organu:
@ sprawa dotyczy osoby sprawującej funkcje organu bezpośrednio
@ sprawa dotyczy osoby najbliższej organowi
@ sprawa dotyczy zastępcy lub przełożonego osoby sprawującej funkcje organu
@ okoliczności wskazują, że żaden z członków organu kolegialnego nie mogą obiektywnie orzekać w sprawie, co jest przesłanką do wyznaczenia innego, równorzędnego organu podatkowego (np. S.K.O.)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz