Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej. - strona 1 Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej. - strona 2

Fragment notatki:

Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej. Aktualizacja odpowiedzialności odszkodowawczej (oba reżimy). Zdarzenie.
Szkoda.
Związek przyczynowy między a i b.
Są to podstawowe przesłanki, możliwe jest też wystąpienie przesłanek dodatkowych w zakresie odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej. Tworzy je albo ustawodawca albo same strony. Patrz: kara umowna (483- nie potrzebna szkoda).
Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej (E)!!! Uwagi wstępne.
Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej tworzą fundament i uzasadnienie istnienia tej odpowiedzialności. Zasada umożliwia nam odpowiedź na pytanie, dlaczego za szkodę ponosi odpowiedzialność ten, a nie inny podmiot  ponieważ zawinił, albo obciąża go ryzyko.
Nie myl przesłanek z zasadami odpowiedzialności!!
Zasady odpowiedzialności cywilnej - systematyzacja. Zasada. Komentarz. Charakter odpowiedzialności odszkodowawczej. 1. Zasada winy ( culpa ).
Reguła prawa cywilnego.
Odpowiedzialność subiektywna - akcentujemy element zawinienia. Motywacja, można przypisać winę, o ile jest związek przyczynowy.
2. Ryzyko.
Ponosi ryzyko niebezpiecznej działalności, aktywności. Intensywny rozwój tej zasady (Japonia). Nie jest ona regułą w prawie polskim.
Obiektywna. W latach 60-70 we Francji pojawiło się wiele publikacji, w których pojawiała się teza o zmierzchu odpowiedzialności na zasadzie winy. Jednak wina nie została zdetronizowana.
3. Słuszność ( equitas ).
Motywem względy etyczne. Wyjątki wprowadza tylko ustawa, w obu reżimach.
Obiektywna.
4. Czy istnieje 4 zasada odpowiedzialności  patrz 417.
Są takie propozycje. Inni mówią, że to postać ryzyka (ryzyko nielegalności władzy publicznej).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz