PROKURA - Pełnomocnictwo

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PROKURA - Pełnomocnictwo - strona 1 PROKURA - Pełnomocnictwo - strona 2

Fragment notatki:

PROKURA PROKURA ( Art. 109 1 )-pełnomocnictwo udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającemu obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Jest to pełnomocnictwo handlowe- jest przedstawicielstwem, było regulowane w kodeksie handlowym z 1934, gdy wszedł ksh, uchylono kh oprócz firmy i prokury. W 2003 wprowadzono je do działu 6 ksh. Zasada: obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Nie może być ograniczone ze skutkiem względem osób trzecich, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Wyjątki a) ( Art. 109 3 ): pełnomocnictwo szczególne wymagane gdy: - zbycie przedsiębiorstwa, - dokonanie czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie przedsiębiorstwa do czasowego korzystania, - zbycie i obciążanie nieruchomości b) Art. 109 5 -( PROKURA ODDZIAŁOWA )można ją ograniczyć do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorców. Rodzaje prokury ( ze względu na ilość prokurentów ): a) ŁĄCZNA- Art. 109 4 udzielona kilku osobom. Kierowane do przedsiębiorcy oświadczenia lub doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednej z osób, którym udzielono prokury łącznie. b) JEDNOOSOSOBOWA- udzielona jednej osobie. Wymogi ( Art. 109 2 ): - forma pisemna ad solemnitatem - prokurent musi być osobą fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych. - nie może być przeniesiona, prokurent nie może ustanawiać pełnomocnika szczególnego lub rodzajowego ( Art. 109 6 ) - Art. 109 8 udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do rejestru przedsiębiorców. Zgłoszenie o udzieleniu prokury powinno określać jej: - rodzaj, - sposób wykonywania ( przy prokurze łącznej ). Zakończenie prokury: ( Art. 109 7 ): - przez odwołanie w każdym czasie, - wskutek - wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, - ogłoszenia upadłości, - otwarcia likwidacji -przekształcenia przedsiębiorcy - przez śmierć prokurenta ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz