Zasady postępowania przedsiębiorców w obrocie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady postępowania przedsiębiorców w obrocie - strona 1

Fragment notatki:Zagadnienia dostępne w notatce: osoby prawne i fizyczne, prokura, pełnomocnictwo.

ZASADY WYSTĘPOWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW W OBROCIE
OSOBY FIZYCZNE
# zdolność bycia przedsiębiorcą posiadają osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych lub będące w tej zdolności ograniczone (odpowiednie przedstawicielstwo - ustawowe lub pełnomocnictwo)
OSOBY PRAWNE
# osoba prawna to jednostka organizacyjna będaca zbiorem podmiotów lub majątku; posiada zdolność prawną od chwili powstania (+ osoby prawne w organizacji)
RODZAJE osób prawnych
typu KORPORACYJNEGO - substratem są członkowie (stowarzyszenia)
typu ZAKŁADOWEGO - substratem jest majątek (fundacja)
MIESZANE
państwowe
prywatne
not for profit
non profit
# osoba prawna działa przez swoje organy (art. 38 kc, teoria organów, w przeciwieństwie do teorii przedstawicielstwa dot. osob fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowosci prawnej)
ORGAN - stały, niezbędny, ustrojowy składnik każdej osoby prawnej, który tworzą osoby fizyczne, objawiający wolę osoby prawnej i umożliwiający działanie tej osobie w ramach jej zdolności prawnej
nie jest jedynie reprezentantem, ponieważ poza czynnościami prawnymi może dokonywać też czynności faktycznych nie jest samoistnym podmiotem prawa
# ponadto osoba prawna może być zastępowana przez pełnomocników, przedstawicieli ustawowych i prokurent
przedstawiciele ustawowi - kuratorzy - powoływani przez sąd rejonowy:
dla uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały wspólników sp. zoo (art. 253 ksh) i S>A (art. 426) - w sprawach tego dotyczących, w których spółka jest stroną pozwaną, kuratora ustanawia się gdy zarząd nie może jej reprezentować i nie ma pełnomocników
dla strony niemającej organu powołanego do jej reprezentowania (art. 69 kpc)
gdy osoba prawna wpisana do rejestru przedsiębiorców nie wykonuje obowiązków zw. z wpisami
inni przedstawiciele ustawowi: likwidatorzy, zarządcy, zarządcy komisaryczni ....
PROKURA (art. 1091 kc) - szczególny rodzaj pełnomocnictwa, które może być udzielone wyłącznie przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do KRS (i EDG), wyłącznie osobie fizycznej o pełnej zdolności do czynności prawnych (1 lub kilku, łącznie lub oddzielnie)
# zakres umocowania z góry okrślony ustawowo: obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa
JEDNOSTRONNA CZYNNOŚĆ PRAWNA
# pełnomocnictwo a prokura - RÓŻNICE:
PEŁNOMOCNICTWO
PROKURA
mocodawca
Każdy podmiot prawa
Przedsiębiorca podlegający wpisowi do KRS
zakres umocowania
Wynika z oświadczenia woli mocodawcy
Wynika z ustawy


(…)

… (między prokurentem a osobami trzecimi) i wewnętrzny (między przedsiębiorcą a jego prokurentem; brak przepisów - pozostawione woli stron)
# prokury udziela się osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnch
wyjątek wynika z art. 22 ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji - możliwość udzielenia prokury osobie prawnej zarządzającej funduszem
zarówno osobie, z którą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz