Próg zagrożenia rozwoju i wiek społeczny-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1939
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Próg zagrożenia rozwoju i wiek społeczny-opracowanie - strona 1 Próg zagrożenia rozwoju i wiek społeczny-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

PRÓG ZAGROŻENIA ROZWOJU, WIEK SPOŁECZNY
Koncepcja progu założenia rozwoju(P.H.Chaumbart de Lauwe).Próg założenia rozwoju-stopień zagrożenia kumulujący negatywne elementy środowiska życia jednostki. Wskazuje na poziom poniżej którego nie można zejść, gdyż rozwiną się wtedy bardziej negatywne objawy zagrożenia rozwoju.
Trzy progi rozwoju dziecka w rodzinie, biorąc pod uwagę natężenie cech zaburzających rozwój dziecka:
1)próg ostrzegawczy-pod względem rozwoju biologicznego charakteryzuje się tym, że warunki materialne rodziny nie wystarczają w opinii rodziców na zaspokojenie większości podstawowych potrzeb i w niewielkim stopniu potrzeb rozwoju; w aspekcie zagrożenia rozwoju społecznego zostaje zaburzone nabywanie ról społecznych poprzez np. charakter i ilość pracy rodziców, atmosferę wychowawczą w rodzinie(brak zainteresowania rodziców, nadopiekuńczość). zagrożenia w rozwoju kult. - rzadziej dostrzegane przez rodziców i wychowawców (np. rodzice nie rozwijają aspiracji, zainteresowań intelektualnych i estetycznych dziecka, aktywność kulturowa jest inspirowana siłami spoza rodziny o ile ma miejsce np. TV), dzieci nie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 2) zaawansowany próg zagrożenia- biolog. - nasilenie negatywnych cech środowiska rodzinnego (2-3,5 os. na izbę) rodzice nie znają zasad higieny, żywienie dzieci nieregularne, ubranie zaniedbane, mała troska o stan zdrowia i rekreację
społ.-w rodzinach pełnych i niepełnych, dzieci 4-5 szt., skłócenie lub sytuacja przedrozwodowa, konflikty i zachowania dewiacyjne, czasem brak pracy, dzieci nie mają stałych obowiązków domowych, brak miejsca do nauki, rodzice interesują się nią tylko gdy są niepowodzenia, rodzice słabo wykształceni, nie kontaktują się ze szkołą, dzieci czują się osamotnione, nie uczestniczą w rozmowach dot. spraw rodzinnych. kult.-problemy wychowawcze dzieci, niepowodzenia szkolne, rodziny wielodzietne, niepełne, ubóstwo ,nie budzą aspiracji, nie ma książek, raczej prasa, rodzice nie wprowadzają norm i zasad moralnych.
3)krytyczny próg zagrożenia- biologiczny - mały dochód, krytyczna sytuacja mieszkaniowa, prymitywne wyposażenie (bez windy i WC), dzieci nie mają własnego posłania, często chorują, deficyty rozwojowe, brak zainteresowania rodziców.
społeczny-w rodzinach gdzie praca jest traktowana jako przymus zewn., rodzice nie pracują, dzieci przeciążone obowiązkami domowymi, przejmują obowiązki rodziców (opieka nad rodzeństwem), brak miejsca do nauki, rodzice słabo wykształceni, nie kontaktują się ze szkołą, dzieci czują się osamotnione, nie uczestniczą w rozmowach dot. spraw rodzinnych, atmosfera rodzinna napięta i konfliktowa i słaba więź dzieci z rodzicami lub silna więź z matką, styl. wych: liberalizm-brak rozumienia, dzieci wychowuje ulica


(…)

… intelektualnych i estetycznych dziecka, brak książek, prasy, zainteresowaniem, czasem wolnym dzieci, rodzice bez wykształcenia, ubogi język, prymitywne zachowania zabawy prowadza do wykolejenia społecznego.
Gdy rodzina nie spełnia warunków do prawidłowego rozwoju bio-socjo-kult. u dziecka pojawiają się zaburzenia w zachowaniu. Występują stopniowo 3 fazy w zależności od wieku i natężenia negatywnych zachowań…
…:
1.Przyspieszony wiek społ.-syt.życiowa wyprzedza wiek kalendarzowy Przy przedwczesnym podejmowaniu obowiązków, mówimy o przyśpieszeniu wieku społecznego
2.Opóźniony wiek społ.-syt. życiowa poniżej wieku kalendarzowego przy przeciąganiu się pracy, czy innych obowiązków poza normą - o jego opóźnieniu.
Przyśpieszenie wieku społecznego oddziałuje hamująco na rozwój fizyczny, psychiczny i umysłowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz