Prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski

note /search

Historia państwa i prawa polskiego - skrypt IV części

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 1582
Wyświetleń: 3346

Historia Ustroju i Prawa Polskiego Część I: Królestwo Polskie, Pierwsza Rzeczpospolita Rozdział I: Narodziny Państwowości na ziemiach polskich I. Pochodzenie Słowian Najprawdopodobniej ludy słowiańskie przybyły na tereny europy falami ze stepów europy i środkowej Azji. Fale: Ludność staroeuropejsk...

Skrypt - Bardach

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 8729
Wyświetleń: 10542

PODRĘCZNIK BARDACHA CZĘŚĆ I - KRÓLESTWO POLSKIE: I RP ROZDZIAŁ II - MONARCHIA PATRYMONIALNA II. ŹRÓDŁA PRAWA I ŹRÓDŁA POZNANIA PRAWA 9. Polskie prawo zwyczajowe: źródła praktyki - dyplomy książęce potwierdzające czynności prawne osób prywatnych, książęce akty nadania, akty sądowe i prywatne „ Księg...

Monarchia patrymonialna - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 3003

MONARCHIA PATRYMONIALNA łac. Patrymonium - ojcowizna Zasada Patrymonialna - władca traktuje państwo jak swoją własność, którą otrzymał po przodkach, może więc swobodnie nim dysponować, np. sprzedać jego część ale potędze kraju decydowała ilość ziemi, więc jej podział nie był wskazany. Władca wobe...

Administracja terenowa Księstwa Warszawskiego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 882

Administracja Terenowa Księstwa Warszawskiego na wzór administracji francuskiej (terminologia i nomenklatura również) 6 (potem 10) departamentów, 100 powiatów Departament toruński (przez pewien czas były tu władzę Centralne) Departamentem zarządzał jednoosobowo PREFEKT podporządkowany Ministrowi...

Opracowanie pytań

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1610

Drużyna: - Zapewniała posłuch księciu, jego urzędnikom i dowódcom. Stała załogą w głównych grodach, na jej czele książę podejmował wyprawy łupieskie. W ciągu XI w traciła stopniowo znaczenie. Drużynników obowiązywała wierność wobec panującego, uczestniczyli w łowach i wyprawach wojennych za co poz...

Zagadnienia i opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1148

1) GALICJA W DOBIE AUTONOMII - WŁADZE PAŃSTWOWE I SAMORZĄD. 2) ORGANIZACJA PAŃSTWA W OKRESIE BEZKRÓLEWIA 3) POZYCJA MONARCHY W KONSTYTUCJI 3 MAJA 4) WŁASNOŚĆ W I RP 5) ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH I JEJ OGRANICZENIA. 6) SĄDY W KSIĘSTWIE WARSZAWSKIM 7) WOJEWODA W II RP. 8) ŚRODKI ODWOŁAWCZE W POLS...

Notatki z całego roku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 322
Wyświetleń: 777

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: pozytywizm, początki państwowości Polskiej, źródła historiograficzne, prawo polskie (ziemskie), nowożytne sposoby zawierania małżeństwa, człowiek jako podmiot przestepstwa. ...