Prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski

note /search

Historia państwa i prawa polskiego - skrypt IV części

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 1638
Wyświetleń: 3584

Historia Ustroju i Prawa Polskiego Część I: Królestwo Polskie, Pierwsza Rzeczpospolita Rozdział I: Narodziny Państwowości na ziemiach polskich I. Pochodzenie Słowian Najprawdopodobniej ludy słowiańskie przybyły na tereny europy falami ze stepów europy i środkowej Azji. Fale: Ludność staroeuropejsk...

Skrypt - Bardach

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 9065
Wyświetleń: 11032

PODRĘCZNIK BARDACHA CZĘŚĆ I - KRÓLESTWO POLSKIE: I RP ROZDZIAŁ II - MONARCHIA PATRYMONIALNA II. ŹRÓDŁA PRAWA I ŹRÓDŁA POZNANIA PRAWA 9. Polskie prawo zwyczajowe: źródła praktyki - dyplomy książęce potwierdzające czynności prawne osób prywatnych, książęce akty nadania, akty sądowe i prywatne „ Księg...

Monarchia patrymonialna - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 1197
Wyświetleń: 3164

MONARCHIA PATRYMONIALNA łac. Patrymonium - ojcowizna Zasada Patrymonialna - władca traktuje państwo jak swoją własność, którą otrzymał po przodkach, może więc swobodnie nim dysponować, np. sprzedać jego część ale potędze kraju decydowała ilość ziemi, więc jej podział nie był wskazany. Władca wobe...

Administracja terenowa Księstwa Warszawskiego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 910

Administracja Terenowa Księstwa Warszawskiego na wzór administracji francuskiej (terminologia i nomenklatura również) 6 (potem 10) departamentów, 100 powiatów Departament toruński (przez pewien czas były tu władzę Centralne) Departamentem zarządzał jednoosobowo PREFEKT podporządkowany Ministrowi...

Opracowanie pytań

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1624

Drużyna: - Zapewniała posłuch księciu, jego urzędnikom i dowódcom. Stała załogą w głównych grodach, na jej czele książę podejmował wyprawy łupieskie. W ciągu XI w traciła stopniowo znaczenie. Drużynników obowiązywała wierność wobec panującego, uczestniczyli w łowach i wyprawach wojennych za co poz...

Zagadnienia i opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1169

1) GALICJA W DOBIE AUTONOMII - WŁADZE PAŃSTWOWE I SAMORZĄD. 2) ORGANIZACJA PAŃSTWA W OKRESIE BEZKRÓLEWIA 3) POZYCJA MONARCHY W KONSTYTUCJI 3 MAJA 4) WŁASNOŚĆ W I RP 5) ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH I JEJ OGRANICZENIA. 6) SĄDY W KSIĘSTWIE WARSZAWSKIM 7) WOJEWODA W II RP. 8) ŚRODKI ODWOŁAWCZE W POLS...

Notatki z całego roku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 322
Wyświetleń: 826

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: pozytywizm, początki państwowości Polskiej, źródła historiograficzne, prawo polskie (ziemskie), nowożytne sposoby zawierania małżeństwa, człowiek jako podmiot przestepstwa. ...