Prof. UEK Mateusz Pipień

Ekonometria II cz. 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Mateusz Pipień
Pobrań: 455
Wyświetleń: 4060

jpeg. Notatka to materiały z wykładów i porusza takie zagadnienia, jak: ekonometria, model statystyczny, model wnioskowania, dane ekonomiczne, dane transakcyjne, klasyczny model regresji liniowej (KMRL) – opis, obiekty wielowymiarowe,...

Ekonometria II cz. 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Mateusz Pipień
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2954

jpeg. Notatka to materiały z wykładów i porusza takie zagadnienia, jak: identyfikowalność postaci strukturalnej, postać zredukowana z restrykcjami, postać zredukowana bez restrykcji, estymacja

Ekonometria-zadania - Regresja liniowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Mateusz Pipień
 • Ekonometria
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2142

Zadanie 1. Dany jest model regresji liniowej: yt = β0 + β1xt + εt, gdzie realizacje zmiennych yt i xt zawarto w poniższej tabeli: yt 0.5 0.65 0.85 0.95 xt 1 2 3 4 Zastosować EUMNK przyjmując założenie o 

Ekonometria-zadania - Estymator

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Mateusz Pipień
 • Ekonometria
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1246

Zadanie 1. Na podstawie danych z kilku rodzin o najniższych dochodach przyjęto zależność między wysokością dochodu (xt, w tysiącach złotych) a wydatkami na żywność (yt, w setkach złotych): yt = β0 + β1xt + εt. Dokonać estymacji parametrów stosując e...

Ekonometria-plan prezentacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Mateusz Pipień
 • Ekonometria
Pobrań: 189
Wyświetleń: 938

Plan prezentacji Treść zadania Oceny MNW β1 + β2 β0 + β 2 1 + ln(β3) Różnica parametrów β1 i β2 jest istotnie różna od ich podwojonej sumy Wydajność pracownika z wykształceniem wyższym i czteroletnim stażem pracy wynosi 6 tysięcy sztuk Odwrotność wydajności pracownika z wykształceniem wyższym i czt...

Ekonometria II studia stacjonarne - plan wykładu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Mateusz Pipień
 • Ekonometria
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1197

Ekonometria II studia stacjonarne - plan wykładu rok akad. 2012/2013, 15 godz Mateusz Pipień, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych, Uniwersytet Eko- nomiczny w Krakowie Plan wy...