Prof. UEK Mateusz Pipień

note /search

Ekonometria II cz. 1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 595
Wyświetleń: 4326

jpeg. Notatka to materiały z wykładów i porusza takie zagadnienia, jak: ekonometria, model statystyczny, model wnioskowania, dane ekonomiczne, dane transakcyjne, klasyczny model regresji liniowej (KMRL) – opis, obiekty wielowymiarowe,...

Ekonometria II cz. 2

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 462
Wyświetleń: 3094

jpeg. Notatka to materiały z wykładów i porusza takie zagadnienia, jak: identyfikowalność postaci strukturalnej, postać zredukowana z restrykcjami, postać zredukowana bez restrykcji, estymacja

Ekonometria-zadania - Regresja liniowa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonometria
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2261

Zadanie 1. Dany jest model regresji liniowej: yt = β0 + β1xt + εt, gdzie realizacje zmiennych yt i xt zawarto w poniższej tabeli: yt 0.5 0.65 0.85 0.95 xt 1 2 3 4 Zastosować EUMNK przyjmując założenie o 

Ekonometria-zadania - Estymator

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonometria
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1372

Zadanie 1. Na podstawie danych z kilku rodzin o najniższych dochodach przyjęto zależność między wysokością dochodu (xt, w tysiącach złotych) a wydatkami na żywność (yt, w setkach złotych): yt = β0 + β1xt + εt. Dokonać estymacji parametrów stosując e...

Ekonometria-plan prezentacji

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonometria
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1022

Plan prezentacji Treść zadania Oceny MNW β1 + β2 β0 + β 2 1 + ln(β3) Różnica parametrów β1 i β2 jest istotnie różna od ich podwojonej sumy Wydajność pracownika z wykształceniem wyższym i czteroletnim stażem pracy wynosi 6 tysięcy sztuk Odwrotność wydajności pracownika z wykształceniem wyższym i czt...

Ekonometria II studia stacjonarne - plan wykładu

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonometria
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1358

Ekonometria II studia stacjonarne - plan wykładu rok akad. 2012/2013, 15 godz Mateusz Pipień, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych, Uniwersytet Eko- nomiczny w Krakowie Plan wy...