Ekonometria-zadania - Estymator

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonometria-zadania - Estymator - strona 1 Ekonometria-zadania - Estymator - strona 2 Ekonometria-zadania - Estymator - strona 3

Fragment notatki:

Zadanie 1. Na podstawie danych z kilku rodzin o najniższych dochodach przyjęto zależność między wysokością dochodu (xt, w tysiącach złotych) a wydatkami na żywność (yt, w setkach złotych): yt = β0 + β1xt + εt. Dokonać estymacji parametrów stosując estymator MNW oraz podać oceny asymp- totycznych błędów średnich szacunku. Wyznaczyć 95-procentowe przedziały ufności dla sumy parametrów β0 i β1 oraz 2β0 + β31. Na poziomie istotności α = 0.05 zw- eryfikować hipotezę, że różnica β0-β21 jest istotnie różna od iloczynu β0β1. Na tym samym poziomie istotności zweryfikować hipotezę, że wydatki na żywność rodziny o dochodzie 3 tys. zł wynoszą 850 zł. yt 3.3 2.8 5.3 6.8 xt1 1 1.5 2 2.5 St. swobody 2 3 4 5 6 ∞ tα 4.303 3.182 2.776 2.571 2.447 1.960 1 Zadanie 2. Na podstawie danych z kilku rodzin o najniższych dochodach przyjęto zależność między wysokością dochodu (xt, w tysiącach złotych) a wydatkami na żywność (yt, w setkach złotych): yt = β0 + β1xt + εt. Dokonać estymacji parametrów stosując estymator MNW oraz podać oceny asymp- totycznych błędów średnich szacunku. Wyznaczyć 95-procentowe przedziały ufności dla funkcji β0 − β21 i oraz β0 − √ 2β1. Na poziomie istotności α = 0.05 zwery- fikować hipotezę, że różnica β2 0 -β1 jest istotnie różna od iloczynu β 2 0 β1. Na tym samym poziomie istotności zweryfikować hipotezę, że wydatki na żywność rodziny o dochodzie 3.5 tys. zł wynoszą 850 zł. yt 4.6 4.1 6.6 8.1 xt1 1.5 2 2.5 3 St. swobody 2 3 4 5 6 ∞ tα 4.303 3.182 2.776 2.571 2.447 1.960 2 Zadanie 3. Badając zależność pomiędzy wydajnością pracownika (yt w tys. szt. wytworzonego produktu na miesiąc ) a jego stażem pracy (xt1 w latach) oraz faktem posiadania wykształcenia wyższego (xt2; xt2 = 0 jeśli pracownik nie ma wykształce- nia wyższego, xt2 = 1 jeśli ma), przyjęto zależność liniową: yt = β0 + β1xt1 + β2xt2 + ut. Przyjąć i zapisać układ założeń KMNRL. Sformułować model statystyczny i za- pisać funkcję wiarygodności. Dokonać estymacji parametrów stosując estymator MNW oraz podać oceny asymptotycznych błędów średnich szacunku. Wyznaczyć 95-procentowe przedziały ufności dla γ = β2 0 − β 3 2 . Na poziomie istotności α = 0.05 zweryfikować następujące hipotezy: 1. Podwojona różnica parametrów β1 i β2 jest istotnie różna od ich sumy kwadratów, 2. Wydajność pracownika bez wyższego wykształcenia i z trzyletnim stażem pracy wynosi 3 tysiące sztuk. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz