Prof. nadzw. dr hab. inż. Ewa Żymańczyk-Duda

Fotosynteza u procaryota-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Ewa Żymańczyk-Duda
 • Mikrobiologia
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1862

FOTOSYNTEZA U PROCARYOTA 1. Fotosynteza beztlenowa - anoksygenowa 2. Fotosynteza tlenowa - oksygenowa - sinice, posiadają one: fikobylisowy - białka wiążące fikobiliproteiny: fikoerytrobilinę, fikocyjanobilinę FOTOSYNTEZA BEZTLENOWA Bakterie siarkowe W przypadku fotostyntezy tlenowej - wydzielany je...

Genetyka bakterii-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Ewa Żymańczyk-Duda
 • Mikrobiologia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1246

GENETYKA BAKTERII Jest bardziej złożona, bakterie mogą podlegać zmianą, ale zachodzi to drogą innych procesów niż replikacja PODSTAWOWE POJĘCIA Genotyp Fenotyp Typ dziki - występujący naturalnie Mutant - powstały w wyniku mutacji - hodowla bakterii (klonu lub szczepu) Adaptacja fenotypowa - do zmian...

Izolowanie czystych kultur-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Ewa Żymańczyk-Duda
 • Mikrobiologia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1463

IZOLOWANIE CZYSTYCH KULTUR Klon - mikroorganizmy pochodzące od jednej komórki - jednorodne genetycznie (czysta kultura) Szczep - mikroorganizmy jednego gatunku wyprowadzone z różnych klonów (poszczególne szczepy tego samego gatunku mogą różnić się właściwościami, dlatego mogą rosnąć na różnych pożyw...

Obserwacje mikroorganizmów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Ewa Żymańczyk-Duda
 • Mikrobiologia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1428

OBSERWACJE MIKROORGANIZMÓW PREPARATY MIKROSKOPOWE 1. Przyżyciowe - bezpośrednio z hodowli, nie musimy niczego przygotowywać 2. Barwione (utrwalone) - aby móc go wykonać, trzeba zakotwiczyć bakterie na szkiełku podstawowym (utrwalanie), bo nakłada się barwnik, a potem się usuwa, spłukując go (gdyby...

Oddychanie beztlenowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Ewa Żymańczyk-Duda
 • Mikrobiologia
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2086

ODDYCHANIE BEZTLENOWE - regeneracja koenzymów ODDYCHANIE AZOTANOWE: Ostatecznym akceptorem jest azotan - NO3- 1. Denitryfikacja (tlenowce) (fosforylacja oksydacyjna) - produktem jest azot cząsteczkowy; w warunkach beztlenowych: NO3-NO2-N2 (np. Paracoccus denitryficans); można go zakwalifikować jak...

Przepływ informacji u mikroorganizmów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Ewa Żymańczyk-Duda
 • Mikrobiologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1008

PRZEPŁYW INFORMACJI U MIKROOGRANIZMÓW STRUKTURA DNA Nici antyrównoległe - o przeciwnej polarności - przekłada się na sposoby replikacji - będą replikowane w inny sposób DNA, 10% RNA, 10% białek - spermina, spermidyna (spełniają inne funkcje niż histony - spermina i spermidyna głównie funkcja stabili...

Schemat budowy komórki procaryota-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Ewa Żymańczyk-Duda
 • Mikrobiologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 847

SCHEMAT BUDOWY KOMÓRKI PROCARYOTA BUDOWA I SKŁAD CHEMICZNY BAKTERII Woda do 87% mokrej masy - bardzo istotny składnik, komórki bardzo wrażliwe na wysychanie - istotną sprawą higieny jest wycieranie wszystkiego do sucha - woda to źródło rozwoju mikroflory Bakterie wykształciły mechanizmy obronne - ...

Teoria sterylizacji-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Ewa Żymańczyk-Duda
 • Mikrobiologia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1036

TEORIA STERYLIZACJI - ZABIJANIE MIKROORGANIZMÓW Wynikiem sterylizacji jest zamieranie expotencjalne Skuteczność zależy od: 1. Czasu ekspozycji 2. Gatunku 3. Liczebności populacji 4. Typu czynnika Szczepy diagnostyczne: Bacillus stearothermophilus; Clostridum - za ich pomocą sprawdza się skuteczność ...

Wirusy zwierzęce-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Ewa Żymańczyk-Duda
 • Mikrobiologia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1148

WIRUSY ZWIERZĘCE Cechy wirusów zwierzęcych: Samoreplikujące się wewnątrzkomórkowe pasożyty - wysoce specyficzne Wirion wnika do komórki gospodarza. Dekapsydacja wewnątrz komórki gospodarza Na powierzchni kapsydu najczęściej otoczka Genom: DNA, RNA (ss, ds., L, C); może być segmentowy, spotykane zja...

Wzrost i rozmnażanie mikroorganizmów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Ewa Żymańczyk-Duda
 • Mikrobiologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 931

WZROST I ROZMNAŻANIE MIKROORGANIZMÓW REPLIKACJA PROWADZĄCA DO ROZMNAŻANIA Zanim dwie nici się rozdzielą już kolejna nić się oddziela. Brak modyfikacji genetycznej - materiał genetyczny jest identyczny jak w komórce macierzystej - czysta hodowla, powstają klony komórek macierzystej. Inne mechanizmy p...