Prof. Jadwiga Maria Filipiak - strona 2

Pojęcia - adiabata i równowaga

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Jadwiga Maria Filipiak
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 959

PIONOWY GRADIENT TEMPERATURY -  zjawisko zmiany temperatury wraz z wysokością w  atmosferze a także wielkość określająca zmianę temperatury w atmosferze ziemskiej, przypadającą na  jednostkę wysokości. Zazwyczaj jest wyrażany w stopniach Celsjusza na 100 metrów wysokości  (°C/100m).     PROCES SUCH...

Meteotologia i klimatologia - promieniowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Jadwiga Maria Filipiak
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 672

  1.   Słońce  jest kulą zjonizowanego gazu, 74% stanowi wodór, 25% hel, a niespełna 1%  pierwiastki cięższe i sporadycznie występujące proste związki chemiczne. Kula  plazmy utrzymywana jest w równowadze hydrostatycznej dzięki sile grawitacji  materii znajdującej się powyżej z jednej strony i rosn...

Meteorologia - Przemiany adiabatyczne

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Jadwiga Maria Filipiak
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1169

PRZEMIANY ADIABATYCZNE       Zmiany temperatury powietrza w troposferze są zależne przede wszystkim od czynników  zewnętrznych. Niezależnie od tych zmian, w atmosferze mogą równ...

Woda w atmosferze-opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Jadwiga Maria Filipiak
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1001

METEOROLOGIA – MIŁEJ NAUKI   WODA W ATMOSFERZE • właściwości wody, stany skupienia wody, pojęcie wody przechłodzonej, WŁAŚCIWOŚCI WODY:  bardzo duże ciepło właściwe, duża lepkość, duże napięcie powierzchniowe, największa gęstość w  temperaturze T=4^C, powietrze zawierające parą wodną (nasycone) je...

Wykład z meteorologii - wysokośc geopotencjału

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Jadwiga Maria Filipiak
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1330

WYSOKOŚĆ GEOPOTENCJAŁU   –   jest wartością energii jaką należy dostarczyć podnosząc ciało o masie 1kg na wybraną wysokość  podzieloną przez średnie przyspieszenie ziemskie. Wartość ta odpowiada  wysokości policzonej z wagą będącą ...

Zagadnienia z wykładu z meteorologii

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Jadwiga Maria Filipiak
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1449

METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA – wykład BUDOWA I SKŁAD ATMOSFERY • znaczenie definicji: meteorologia i klimatologia, pogoda i klimat, definicja atmosfery, • budowa pionowa atmosfery, • pionowy   profil   elementów   (temperatura   powietrza,   c...

Źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Jadwiga Maria Filipiak
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 700

  ŹRÓDŁA I RODZAJE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA   Terminem "zanieczyszczenie powietrza" określa się obecność w dolnej części atmosfery substancji  stałych, ciekłych i gazowych w ilościach nie tylko uciążliwych dla człowieka lub wywierających  ujemny wpływ na jego zdrowie, ale także szkodliwyc...

Meteotologia i klimatologia - pytania na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Jadwiga Maria Filipiak
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 399

otwarte:  1.prawo Wiena  2.komórka Handleya  3.cyklon w umiarkowanym  4.wiatr geostroficzny  do uzuoełnienia było na temat równowagi chwiejniej    a z zamknietych :   co charakteryzyje klimat tropikalny,  jaki klimat w polsce,  czym mierzy sie nasłonecznienie,   jaka długosc na promieniowanie ziems...

Egzamin z meteorologii i klimatologii

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Jadwiga Maria Filipiak
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 805

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : klimat Polski, pory roku w Polsce, ośrodki baryczne, układ temperatur i izoterm...