Źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza - strona 1 Źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza - strona 2

Fragment notatki:

  ŹRÓDŁA I RODZAJE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA   Terminem "zanieczyszczenie powietrza" określa się obecność w dolnej części atmosfery substancji  stałych, ciekłych i gazowych w ilościach nie tylko uciążliwych dla człowieka lub wywierających  ujemny wpływ na jego zdrowie, ale także szkodliwych dla roślin i zwierząt, a niekorzystnych dla  klimatu, gleby i wody.   Źródła zanieczyszczenia powietrza są bardzo liczne i różnorodne, a obecny rozwój i postęp naszej  cywilizacji powoduje ciągły wzrost ich liczby. Ogólnie można je podzielić na naturalne, wynikające z  procesów zachodzących w przyrodzie, i sztuczne, spowodowane działalnością człowieka.    Do naturalnych źródeł zanieczyszczenia powietrza zalicza się:   pyły kosmiczne pochodzące z meteorytów i komet; pożary lasów i stepów produkujące olbrzymie  ilości dymu i popiołów; wyładowana elektryczne w czasie których powstają podtlenek azotu i ozon;  procesy erozji gleby i wietrzenia górnych warstw litosfery, burze piaskowe i pyłowe, pyłki i zarodniki  roślinne, bakterie, szczątki organizmów roślinnych i zwierzęcych; wyziewy z gorących źródeł i  szczelin w ziemi oraz czynne wulkany wyrzucające duże ilości popiołu i gazów.  Wymienione źródła zanieczyszczeń powietrza, aczkolwiek poważne, mają jednak na ogół charakter  sporadyczny i nie stwarzają poważnego zagrożenia dla życia na naszej planecie. Zagrożenie wystąpiło  z chwilą intensywnego rozwoju przemysłu.  Do bardzo poważnych źródeł zanieczyszczających atmosferę należy zaliczyć eksplozje nuklearne,  zakłady wytwarzające izotopy radioaktywne oraz zakłady energetyczne oparte na wykorzystywaniu  energii jądrowej.  Wymienione źródła wytwarzają różnego rodzaju zanieczyszczenia występujące w postaci pyłu lub  cząstek sadzy, oparów np.: mgły kwasu siarkowego, gazów, zapachów i odorów. Każdy z tych  rodzajów jest szkodliwy lub uciążliwy dla otoczenia ich źródła, ale tylko niektóre z nich występują  powszechnie. Do takich należy zaliczyć przede wszystkim pyły, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki,  siarkowodór, fluor oraz zawarte w spalinach samochodowych - tlenek węgla, tlenki azotu, związki  ołowiu i węglowodory aromatyczne.  Pyły towarzyszą nieodłącznie prawie wszystkim procesom technologicznym w elektrociepłowniach  oraz w hutach, szczególnie w hutach metali nieżelaznych. Dość duże ilości pyłu powstają w  cementowniach i w podobnych zakładach, w których surowce muszą ulegać zmieleniu. Ogólna  produkcja pyłów przemysłowych na świecie jest bardzo wysoka.  Spalanie wielkich ilości paliw kopalnych powoduje, że codziennie wprowadza się do atmosfery 

(…)

… napromieniowanie powierzchni Ziemi i hamuje proces fotosyntezy.
Głównym dostawcą dwutlenku siarki do atmosfery są odlotowe gazy przemysłowe, powstające w
procesach spalania paliw stałych, ciekłych lub gazowych zawierających w swoim składzie
chemicznym siarkę w różnych połączeniach. Ponadto źródłem emisji dwutlenku siarki są fabryki
kwasy siarkowego z oddziałem prażenia pirytów oraz przemysł celulozowy.
Ostatnio…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz