Prof. Jadwiga Maria Filipiak

note /search

Budowa i skład atmosfery

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1295

BUDOWA I SKŁAD ATMOSFERY   METEOROLOGIA- nauka geograficzna o atmosferze, jej budowie, właściwościach i zachodzących w  niej procesach fizycznych zajmuję się badaniami:  -składu i budowy atmosfery   -obiegu ciepła i warunkami cieplnymi w atmosferze i na pow. ziemi   -obiegu i przemianami fazowymi w...

Rodzaje ruchu powietrza

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1666

RODZAJE RUCHU POWIETRZA:   DYWERGENCJA – inaczej rozbieżność, występuje w obszarach, w których powietrze rozpływa się.  Dywergencja jest dodatnia nie tylko, gdy linie prądu rozchodzą się ...

Środki zaradcze zmierzające do ochrony atmosfery

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1344

ŚRODKI ZARADCZE ZMIERZAJĄCE DO OCHRONY ATMOSFERY.   Anglia - obecnie obowiązująca ustawa pod nazwą The New Clean Air Bill jest udoskonalonym i  poszerzonym wydaniem poprzednich. Ustawa o ochronie powietrza podaje dopuszczalne emisje  zanieczyszczeń przez poszczególne źródła, określa dokładnie typy ...

Wykład o cyrkulacji

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 770

CYRKULACJA     SIŁY DZIAŁAJĄCE W ATMOSFERZE:    GRADIENT CIŚNIENIA – siła dążąca do wyrównania ciśnień,spowodowana współistnieniem obok  siebie układów niskiego i wysokiego ciśnienia.  gdzie:   ρ – gęstość powietrza  Δp – zmiana ciśnien...

Wykład z meteorologii - Fotometeory

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

FOTOMETEORY  - są to zjawiska świetlne, które powstają w atmosferze w wyniku odbicia, ugięcia,  załamania lub interferencji światła słonecznego bądź księżycowego. Istnieje kilka rodzajów  fotometeorów :  o   zjawisko halo  - zjawisko świetlne ...

Wykład z meteorologii - Fronty

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1764

FRONTY ATMOSFERYCZNE, FRONTOGENEZA - W strukturze atmosfery i w cyrkulacji  atmosferycznej ważną rolę odgrywają powierzchnie nieciągłości, występujące w polu niektórych  elementów meteorologicznych, tj. temperatura, gęstość powietrza, wi...

Wykład z meteorologii - gazy szklarniowe

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

GAZY SZKLARNIOWE (CIEPLARNIANE) :    Dwutlenek węgla: jest to gaz antropogeniczny(czyli -proces lub czynnik wywołany przez  działalność człowieka). Od 1000-1800r poziom CO2 była w miarę stały. W XIX w nastąpił nagły  wzrost emisji tego gazu. Szacuje się iż poziom CO2 przekroczy wartość krytyczną c...

Klasyfikacja klimatyczna Wincenta Okołowicza

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2310

KLASYFIKACJA KLIMATYCZNA WINCENTEGO OKOŁOWICZA:  W klasyfikacji tej przyjmuje się istnienie 5 stref klimatycznych. Zostały one wyróżnione na podstawie  wielkości i rozkładu opadów atmosferycznych w ciągu roku, wysokości i przebiegu zmian  temperatury powietrza. Wpływ na tę klasyfikację ma również r...

Materiały do egzaminu 2 - Meteorologia

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847

                                  GEOPOTENCJAŁ:   To  wartość  energii  którą  trzeba  dostarczyć  podnosząc  ciało  o  masie  1  kg  na  wybraną  wysokość  podzieloną  przez  średnie  przyspieszenie  ziemskie.  Meteorol.:  to  energia  potencjalna  jednostki  masy  powietrza  równa  liczbowo  prac...

Materiały do egzaminu 3 - Meteorologia

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1085

Konwergencja międzyzwrotnikowa  -Wysoki wskaźnik opadów jest spowodowany konwergencją  międzyzwrotnikową. Obszary, w których występuje klimat równikowy, znajdują się wszak w strefie  konwergencji pasatów. W tym szerokim pasie, zwanym strefą konwergencji międzyzwrotnikowej lub  meteorologicznym równ...