Woda w atmosferze-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Woda w atmosferze-opracowanie - strona 1 Woda w atmosferze-opracowanie - strona 2 Woda w atmosferze-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

METEOROLOGIA – MIŁEJ NAUKI   WODA W ATMOSFERZE • właściwości wody, stany skupienia wody, pojęcie wody przechłodzonej, WŁAŚCIWOŚCI WODY:  bardzo duże ciepło właściwe, duża lepkość, duże napięcie powierzchniowe, największa gęstość w  temperaturze T=4^C, powietrze zawierające parą wodną (nasycone) jest lżejsze od suchego, zmianom stanu skupienia  towarzyszy transfer ciepła. Woda w atm. występuje w trzech postaciach ( stała, ciekła, gazowa ), gazowa najbardziej rozpowszechniona. Występuje jeszcze  woda przechłodzona  – przy niskim ciśnieniu woda pozostaje w stanie ciekłym do -40^C. Para wodna  przedostaje się do powietrza atmosferycznego w procesie parowania, zarówno z otwartej powierzchni wody,  jak i z powierzchni gruntu roślin itp. Parowanie jest przejściem drobin z obszaru o większej kondensacji (woda-stan ciekły)  do obszaru o mniejszej kondensacji (gaz). PROCESY EGZOGENICZNE  (oddawanie ciepła):  zamarzanie  kondensacja   resublimacja (z fazy gazowej w fazę stałą z pominięciem stanu ciekłego) PROCESY ENDOGENICZNE  (pobieranie ciepła):  topnienie  parowanie  sublimacja (ze stanu stałego w stan gazowy z pominięciem stanu ciekłego) Parowanie prowadzi do zużycia energi  pobranej w postaci ciepła z otoczenia, czyli z atmosfery. Parowanie prowadzi do spadku temperatury powietrza. • ciśnienie cząsteczkowe wody w atmosferze – prężność pary wodnej, wilgotność właściwa, Woda w stanie ciekłym wywiera pewnie ciśnienie, jej przejście w gaz obniża ciśnienie, ale go nie eliminuje. Im wyższa temperatura, tym powietrze może zawierać więcej pary wodnej, ALE w określonej temperaturze ciśnienie  ( PRĘŻNOŚĆ PARY WODNEJ ) może mieć tylko jedną wartość maksymalną. PRĘŻNOŚĆ PARY NASYCONEJ  – para nasycona odznacza się stałym ciśnieniem odpowiadającym danej temperaturze. Para  nasycona pozostaje w stanie równowagi z cieczą. Przy -20^C powietrze może mieć bardzo mało pary wodnej . Ciśnienie, które przez nie wywieramy ma 1,25hPa. Dalszy  wzrost prężności pary wodnej  prowadzi do  KONDENSACJI . Zajdzie ona też w warunkach spadku temperatury.  Ciśnienie pary wodnej najczęściej określamy nad płaską powierzchnią czystej wody. Za taką powierzchnię przyjmujemy  kroplę wody w atmosferze. Wilgotnością właściwą  powietrza nazywa się stosunek masy pary wodnej zawartej w danej objętości powietrza do całej  masy powietrza wilgotnego w tej samej objętości. Wyrażamy ją w gramach (lub kilogramach) na kg powietrza wilgotnego  [g*kg–1 (-1 to potęga)]: • stan nasycenia powietrza w różnych warunkach, kondensacja pary wodnej – mechanizm (różnica prężności pary 

(…)

… nasycenia, spadku temperatury oraz
występowania jąder kondensacji.
Kondensacja zachodzi, gdy:
1) temperatura powietrza spada do temperatury punktu rosy, lecz jego objętość pozostaje stała;
2) objętość powietrza wzrasta bez dopływu ciepła − energia zostaje zużyta w procesie adiabatycznym, co
powoduje spadek temperatury do temperatury punktu rosy;
3) jeżeli występują połączone zmiany temperatury i objętości…
… izotermy 0^C.

chmury - podstawowe definicje, piętra występowania, rodzaje, gatunki i odmiany, powstawanie, obserwacja i
kodowanie rodzajów chmur,
Chmury są wynikiem wystąpienia procesu kondensacji w atmosferze. Powietrze zawierające parę wodną musi ochłodzić się
do temperatury punktu rosy w obecności jąder kondensacji. Wygląd zewnętrzny i struktura chmury zależą od sposobu, w
jaki odbywa się ochładzanie…
…. Wpadając do atmosfery ziemskiej meteor rozżarza się, wywołując zjawisko
spadającej gwiazdy.
Hydrometeory - rodzaj meteorów, zjawiska meteorologiczne (z wyjątkiem chmur) występujące w atmosferze ziemskiej,
powstające w wyniku kondensacji pary wodnej. Występują w postaci ciekłej (deszcz, mżawka, rosa, mgła, zamglenie, pył
wodny) lub w postaci stałej (śnieg, grad, krupy śnieżne, śnieg ziarnisty, ziarna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz