Prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek

note /search

Sprawozdanie z ćwiczenia z geodynamiki - cz. 1

 • Geodynamika
Pobrań: 917
Wyświetleń: 2317

Zadanie 1 Średnia odległość Jowisza od Słońca wynosi D=778412020km. Masy Słońca i Jowisza wynoszą odpowiednio: Ms=1.98892×1030kg oraz Mj=1,8987×1027kg. Wyznaczyć jak daleko od środka i powierzchni Słońca znajduje się środek ciężkości całego układu Słońce-Jowisz, przyjmując, że

Sprawozdanie z ćwiczenia z geodynamiki - cz. 3

 • Geodynamika
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1155

Zadanie7 Dwie masy punktowe m=(2000+k)kg krążą po dwóch elipsach wokół wspólnego środka masy, które znajduje się w og jednej oraz drugiej elipsy o rozmiarach a=(200+k)m oraz b=(150+k)m. Oblicz prędkości liniowe tych mas w pericen oraz apocentrum. G=6.67259 ·10-11[m3kg-1s-2] Rozwiązanie: m= a=...

Sprawozdanie z ćwiczenia z geodynamiki - cz. 5

 • Geodynamika
Pobrań: 371
Wyświetleń: 812

Zadanie 1 o Wyznaczyć średnią wartość [''/rok] i kierunek [ ] (wrazz ich błędami) przesuwania sie wybranej przez siebie płyty (spo afrykańskiej, australijskiej, euroazjatyckiej, północnoamerykańskiej, południowoamerykańskiej) w układzie współrzęd eipsoidalnych φ, λ mając do dyspozycji współrzęd...

Sprawozdanie z ćwiczenia z geodynamiki - cz. 7

 • Geodynamika
Pobrań: 511
Wyświetleń: 742

Zadanie 1 Wyznaczyć średnią wartość [''/rok] i kierunek [o] (wrazz ich błędami) przesuwania sie wybranej przez siebie płyty (spośród: afrykańskiej, australijskiej, euroazjatyckiej, północnoamerykańskiej, południowoamerykańskiej) w układzie współrzędnych eipsoidalnych φ, λ mając do dyspozycji wsp...

Nauki wchodzące w skład nauk fizyki litosfery- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1869

Jakie nauki wchodzą w skład nauk fizyki litosfery. - Grawimetrię- naukę o ziemskim polu sił ciężkości. - Sejsmologię, czyli naukę o trzęsieniach Ziemi i rozchodzeniu się fal sejsmicznych we wnętrzu Ziemi, co pozwala wnioskować o wewnętrznej budowie Ziemi. - Geotermikę, czyli naukę o rozkładzie ...

Anomalia grawimetryczna- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3591

Anomalia grawimetryczna i związek wektora tej anomalii z odchyleniem pionu. Geoida i elipsoida ekwipotencjalna z założenia charakteryzują się tą samą wartością potencjału U0=W0=const. Jednak w...

Elipsoidy lokalne- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1344

Geoida- bryła, która powstałaby, gdyby poziom spokojnej powierzchni oceanów i mórz przedłużyć pod lądami. -Przebieg geoidy jest efektem równowagi pewnych sił, jest ona powierzchnią dynamiczną, stale ulegającą zmianom. -W praktyce model geoidy t...

Elipsoidy- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2359

Cechy lokalnych elipsoid O elipsoidzie lokalnej (elipsoidzie odniesienia) mówimy wtedy, gdy dotyczy ograniczonego obszaru Ziemi. Elipsoida lokalna odpowiada najlepiej tym obszarom, na których zostały wykonane pomiary w celu jej wyznaczenia. D...

Koncepcja pomiaru GOCE- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 847

Koncepcja pomiaru GOCE Koncepcja pomiaru lewitujących mas współrzędnych GOCE polega na umieszczeniu w stałym położeniu względem układu akcelerometrów poprzez kompensację przyspieszenia grawitacyjnego tych mas za pomocą układu elektrostatycznego.Electrostatic Gravity Gradiometr (EGG) ...

Obserwacje misji GRACE- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1134

Obserwacje misji GRACE Pierwsze ważne zastosowanie misji GRACE dotyczy globalnej cyrkulacji oceanu. Zmiany topografii powierzchni oceanu spowodowane są głównie prądami morskimi oraz zmianami pola grawitacyjnego. Z obserwacji Grace możliwe j...