Prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak

note /search

Wykład - aukcja i przetarg (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658

Aukcja i przetarg elementy wspólne: W 2003 aukcja zastąpiła przetarg ustny, zas przetarg zastąpił przetarg pisemny Są to postępowanie wielostronne i eliminacyjnymi Celem jest wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcie umowy z oferentem, który złożył ta najlepszą ofertę Wszyscy uczestniczy mają te...

Wykład - czas i miejsce spełnienia świadczenia (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

Czas spełniania świadczenia Zobowiązania terminowe - strony ustaliły termin świadczenia; stosujemy zasadę, że wraz z nadejściem terminu dłużnik zobowiązany jest do zapłaty bez dodatkowych przypomnień, wezwań. Czy dłużnik może świadczyć przed terminem -dłużnik może tak zrobić, chyba, ze w umowie zas...

Wykład - części składowe (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

CZĘŚĆI SKŁĄDOWE I PRZYNALEŻNOŚCI Część składowa- rzecz składa się z części, są to elementy rzeczy. Część składowa jest tylko fragmentem rzeczy. Nie jest sama w sobie rzeczą. Część składowa nie może być przedmiotem spraw rzeczowych. Można być właścicielem rzeczy jako całości. Prawo rzeczowe istnieją...

Wykład - czynność prawna (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

Czynność prawna - polega na złożeniu oświadczenia woli ( oświadczenie woli polega na ujawnieniu woli wywołania skutków prawnych np. kupno rzeczy, odstępowanie od umowy) Cechy czynności prawnych: treść dotyczy skutków prawnych, oświadczeniami woli nie są wszystkie oświadczenia, które człowiek wyraża...

Darowizna(II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1386

Darowizna Jest regulowana tylko w kodeksie cywilnym. Trzeba pamiętać o konsekwencjach podatkowych. Aby nie odprowadzać podatku od darowizny, to trzeba złożyć w ciągu pół roku informacje o tym do Urzędu skarbowego. Jest to umowa, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz...

Wykład - dobra osobiste (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770

Dobra osobiste - wartość niemajątkowa ściśle związana z podmiotem, która mu przysługuje. Koncepcja subiektywna przywiązuje wagę na odczucia podmiotu, dobrami są wartości uczuć, z życiem psychicznym człowieka. Koncepcja obiektywna - kładzie nacisk na opinie społeczeństwa, na

Wykład - formy czynności prawnych (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

2.12.2011 r Forma czynności prawnych Każdy kto dokonuje czynności prawnych może dokonać je pisemnie, ustnie, gestów Wyjątkiem jest wymóg formy szczególnej (może wynikać z ustawy, albo same strony mogą nałożyć na siebie obowiązek z...

Wykład - mienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

Mienie - art. 44 - Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe.. własność- to prawa własności, mienie oznacza aktywa (obejmuje prawa a nie obowiązki, długi). Dzieli się na: Mienie państwowa- należy do skarbu państwa lub innych podmiotów państwowych Mienie prywatne Posiadanie nie jest prawem, jest...

Wykład - nabycie praw podmiotowych (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1092

Nabycie praw podmiotowych: Nabycie pierwotne - samodzielne nabyte, nie zależne od nikogo, (ktoś napisał książkę, to nabył prawa autorskie) (zasiedzenie) Nabycie pochodne - pochodzi od zbywcy, prawo jest nabywane od zbywcy, dochodzi do przeniesienia; działa zasada uprawnionego zbywcy - nikt nie moż...

Wykład - nieterminowość (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Nieterminowość - naruszenie terminu świadczenia, występuje w 2 postaciach: Opóźnienie - naruszenie terminu niezawinione przez dłużnika Zwłoka - dłużnik zawinił, może przypisać mu naganność zachowania dłużnika W przypadku opóźnienia zasada jest, ze dłużnik nie ponosi żadnych sankcji, konsekwencji, ...