Procesy uczenia się

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy uczenia się - strona 1 Procesy uczenia się - strona 2 Procesy uczenia się - strona 3

Fragment notatki:

Procesy uczenia się - warunkowanie; nabywanie i tworzenie wiedzy Proces uczenia się jest w psychologii rozpatrywany w różny sposób. Jedni autorzy ujmują go bardzo szeroko i każde doświadczenie zdobywane przez jednostkę uważają za uczenie się niezależnie od tego, czy było zamierzone czy nie. Inni natomiast wyznaczają uczeniu się węższy zakres i nie włączają do tego procesu wszystkich zmian w zachowaniu się osobnika, lecz tylko niektóre. Niezależnie od przyjętych zakresów uczenie się jest rozpatrywane przez pewnych psychologów jako proces prowadzący do zmian u wszystkich istot żywych, a więc zarówno u zwierząt, jak i u człowieka. Inni natomiast używają terminu uczenia się tylko w odniesieniu do zachowania się człowieka i do tych sytuacji, w których występuje dążenie do osiągnięcia zamierzonego celu.
Uczenie się społeczne przez modelowanie - naśladowanie społeczne. Polega ono na naśladowaniu zachowań osoby, którą obserwujemy. Jeśli osoba chce kogoś nauczyć świadomie to nazywamy to modelowaniem. Jeśli osoba obserwuje osobę modela to jest to naśladowanie.
Są trzy warunki modelowania:
1. Model musi być atrakcyjny
2. Osoba, która coś robi musi być podobna do nas
3. Czyn musi się równać słowu
Uczenie się asocjacyjne polega na tworzeniu związków między bodźcami (np. warunkowym i bezwarunkowym), między cechami bodźców, między bodźcem a reakcją. Możliwe są następujące formy uczenia się asocjacyjnego: Metoda prób i błędów; polega na przypadkowym wykryciu przyjemnego (przydatnego) efektu swego postępowania, a następnie na powtarzaniu przypadkowych ruchów i eliminowanie ruchów nieskutecznych. Metoda stopniowo prowadzi do utrwalania tych ruchów (działań), które prowadzą do właściwego efektu. Uczenie się przez wgląd: polega na przeorganizowaniu poprzedniego doświadczenia, znalezieniu wspólnych cech dla nowej i starej sytuacji, oraz przewidywaniu na tej podstawie skutków własnych działań i projektowaniu (planowaniu) właściwych działań. Ta metoda eliminuje działania przypadkowe, zanim pojawi się efekt (nieskuteczny) działań. Przypadkowe działania zastępują myśli i symulacja (w myślach) skutków określonych działań. Po osiągnięciu celu poprzedzające go zachowanie zostaje wzmocnione. Uczenie się przez naśladowanie: jest to przejęcie cudzego zachowania. Choć wydaje się, że to rodzaj uczenia zarezerwowany dla ludzi (dzieci uczą się od rodziców, rówieśników, nauczycieli), to wykryto, że np. koty łatwiej wykonują zadania, jeśli przedtem miały możliwość obserwować innego kota przy tym zadaniu; u szympansów z kolei obserwowano wiele przypadków uczenia się dzieci od starych osobników (najczęściej od samic).
Przykładem uczenia się asocjacyjnego jest warunkowanie. Warunkowanie to mechanizm powstawania odruchów warunkowych przez stosowanie bodźca warunkowego w połączeniu z bodźcem bezwarunkowym, zarówno w warunkach doświadczalnych, jak i w naturalnych sytuacjach życiowych. Rozróżniamy 2 rodzaje warunkowania: klasyczne (pawłowskie) i instrumentalne.

(…)

… dostrzec to co umiemy nazwać. 4. Drogą formalnego kształcenia - uczymy się słów, ale z taką wiedzą nie da się przeżyć.
Proces poznawczy zachodzi w etapach:
Informacje trafiają do pamięci sensorycznej, później do pamięci krótkotrwałej, dalej do pamięci operacyjnej. Następnie informacje zostają przekazane do pamięci długotrwałej.
Człowiek w trakcie uczenia się formułuje i precyzuje cele uczenia…
… o karze negatywnej.
Uczenie się jako wiedza to proces prowadzący do zmian zachowania - bazą zmian w zachowaniu jest indywidualne doświadczenie. Wiedza to system informacji, za pomocą których poznawczo odwzorowujemy świat zakodowany w strukturach pamięci długotrwałej. Metawiedza to wiedza o wiedzy deklaratywnej i proceduralnej; istotnym jej elementem jest autorefleksja.
Wiedza to system informacji za pomocą których poznawczo odwzorowujemy świat, zachowanych w pamięci długotrwałej. Wiedza to model świata w którym żyjemy. Sposoby nabywania wiedzy:
1. Uczenie indukcyjne - wnioski będące treścią wiedzy wykraczają poza bezpośrednie doświadczenie, uogólniamy więc, tworzymy pojęcia. Nabywanie wiedzy polega na odchodzeniu od bezpośrednich doświadczeń, gdyż uogólniamy, myślimy w kategoriach pojęciowych…
… stosuje się podczas tresury zwierząt, ale postępowanie ludzi także w jakiejś mierze jest efektem warunkowania instrumentalnego. Ludzie mają przecież tendencje do powtarzania zachowań nagradzanych i unikania zachowań karanych, choć nagroda i kara przyjmują bardziej wyrafinowaną formę. Nabywanie umiejętności korzystania z nocnika u małych dzieci to przykład warunkowania instrumentalnego, a nie świadomej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz