Preparaty enzymatyczne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Preparaty enzymatyczne - omówienie - strona 1  Preparaty enzymatyczne - omówienie - strona 2  Preparaty enzymatyczne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

PREPARATY ENZYMATYCZNE
Klasy enzymów:
1. Oksydoreduktazy:
25%
Bardziej wrażliwe
Wewnątrzkomórkowe lub związane z błonami wewnątrzkomórkowymi, żeby je uzyskać, trzeba rozbić komórkę
Gorsza stabilność
Często wymagają kofaktorów
Ich stosowanie wymaga reżimów, np. odp buforów
2. Transferazy
3. Hydrolazy-rozkładają zw wielkocząsteczkowe do monomerów.
Dominują (65%). Wynika to z tego, że produkty hydrolizy mają różne zastosowanie. Poza tym są to enzymy zewnątrzkomórkowe w większości. Są stabilne w środowisku, nie ulegają łatwo inaktywacji, są oporne na wiele czynników.
4. Liazy
5. Izomerazy
6. Ligazy
Enzymy stosowane w przemyśle:
Amylazy
Proteazy
Pektynazy
Katalazy
Izomerazy
Amylazy penicylinowe
Enz stosowane dla celów analitycznych:
Oksydaza glukozowa
Oksydaza galaktozowa
Dehydrogenaza alkoholowa
Heksokinaza
Muramidaza
Oksydaza cholesterolowa
Enz stosowane w medycynie:
Asparaginaza
Proteazy
Lipazy
Streptokinazy
Preparaty enzymatyczne
Producenci:
Dominujące są proteazy produkowane przez Bacillus (45%). Ewentualnie amylazy.
Enzymy proteolityczne grzybowe tylko 2%.
Zastosowanie:
Przemysł związany z detergentami (gł hydrolazy)- najwięcej
Chemia gospodarcza
Przemysł skrobiowy- hydroliza skrobi
Przemysł owocowo-warzywny
Browarnictwo
Źródło:
Tkanki roślinne
Zwierzęce
Drobnoustroje
Zalety drobnoustrojów jako producentów enzymów:
Wytwarzają enzymy bardzo szybko, niezależnie od wahań sezonowych i warunków klimatycznych
Metody produkcji są tanie
Istnieje możliwość podniesienia wydajności poprzez:
- Uzyskiwanie mutantów
- Konstruowanie szczepów GMM
- Modyfikacje warunków syntezy
Źródła drobnoustrojów:
Gleba
Osadniki ścieków
Kompostownie (celulolityczne, ligninolityczne)
Garbarnie (ptoteazy)
Zakłady przerabiające surowce zawierające skrobie (amylazy)
Zbutwiałe drewno, księgozbiory (celulazy)
Psujące się owoce (poligalakturonazy)


(…)

…:
1) Namnażanie biomasy- skala laboratoryjna- kolby
2) Stopniowe zwiększanie objętości- skala przemysłowa- bioreaktory
3) Oddzielenie biomasy
4) Zagęszczenie płynu pohodowlanego np. częściowe odparowanie lub podciśnienie
5) Wytrącanie siarczanem amonu (max do 65% nasycenia)
6) Rozpuszczenie w wodzie
7) Wyłapywanie na żywicy jonowymiennej
8) Przemywanie i eluowanie przy określonym pH i sile jonowej
… analitycznych
Do celów klinicznych
Zalety preparatów enzymatycznych:
Enzymy są pozbawione toksyczności dla org człowieka o zwierząt (ale mogą wywoływać alergie)
Są produktami pochodzenia naturalnego (ważne dla przemysłu spożywczego)
Wykazują dużą swoistość działania i prowadzą zawsze do tych samych produktów końcowych
Po zakończeniu reakcji można je łatwo usunąć
W optymalnych warunkach działają szybko…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz