Prawo wyznaniowe a prawo wewnętrzne kościelne, Małżeństwo konkordatowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo wyznaniowe a prawo wewnętrzne kościelne, Małżeństwo konkordatowe - strona 1 Prawo wyznaniowe a prawo wewnętrzne kościelne, Małżeństwo konkordatowe - strona 2

Fragment notatki:

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron.
PRAWO WYZNANIOWE A PRAWO WEWNĘTRZNE KOŚCIELNE Prawo wewnątrzkościelne - prawo kanoniczne
Model powiązania od 380r. n.e.
Marsyliusz z Padwy (XIII/XIV w.) - prawo kanoniczne nie powinno wpływać na prawo państwowe
Św. Tomasz z Akwinu (XIII w.)- katolicka teoria źródeł prawa:
Lex aeterna - prawo wieczne, reguły wg Których działa Bóg
Lex naturalis - odbicie prawa wieczystego, ogólne reguły co jest dobre a co złe
Lex divina - prawo objawione przez Boga w Piśmie Świętym i w nauce Kościoła Lex humana - prawo ludzkie stanowiące uzupełnienie naturalis
Prawo kanoniczne jest ważniejsze od państwowego, bo kościół prowadzi ludzkość do wieczności a państwo ma zapewnić jedynie bezpieczny byt na ziemi
Do rewolucji francuskiej (XVIII w.) system powiązania - prawo kanoniczne pełni istotna rolę, państwo domaga się jego przestrzegania, wymierza sankcje
Od XVIII w. laicyzacja państwa
państwo jest suwerenem, nie można mu narzucać prawa, Kościół nie może wpływać na kształt państwa teoria statutowa : prawo kanoniczne obowiązuje jedynie członków kościoła w jego murach, jego przekroczenie nie ma skutków w prawie państwowym Reguluje organizację i funkcjonowanie związku wyznaniowego
Teoria recepcji
W okresie międzywojennym
Państwo tworzy prawo jako suweren
Państwo może dokonywać recepcji części prawa kanonicznego, ale sam Kościół tego nie narzuca
Teoria pozaprawnej natury prawa wewnętrznego związków wyznaniowych - normy kanoniczne maja wyłącznie znaczenie moralne i dyscyplinarne
Teoria skuteczności prawnej - prawo kanoniczne obowiązuje wszystkich wyznawców niezależnie od ich przynależności państwowej i stanowiska jakie wobec tych norm przyjmują (powiązanie) MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE małżeństwo wyznaniowe zawarte zgodnie z wymaganiami prawnymi danego państwa wywołuje skutki cywilno prawne (małżeństwo konkordatowe)
uprawnienie do udzielania ślubów zostało przyznane Kościołowi katolickiemu oraz niektórym innym związkom wyznaniowych, jeśli tak stanowi zawarta z nimi umowa przez państwo - zasada swobodnego przyznawania tego uprawnienia narusza konstytucyjną zasadę równouprawnienia związków wyznaniowych
do 1989r. zakaz udzielania ślubu wyznaniowego przed zawarciem małżeństwa cywilnego
do 1998r. małżeństwo udzielane przez duchownego katolickiego nie wywoływało żadnych skutków cywilnoprawnych → rozciągnięcie tego uprawnienia na inne związki wyznaniowe
24.07.1998r. (wchodzi w życie 15.11.1998r.) ustawa o zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania cywilnego, Prawa o aktach stanu cywilnego, ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w RP oraz niektórych innych ustaw


(…)

… i opiekuńczego, Kodeksu postępowania cywilnego, Prawa o aktach stanu cywilnego, ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w RP oraz niektórych innych ustaw
Do takiego małżeństwa mają zastosowanie przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczące unieważnienia małżeństwa i jego rozwiązania przez rozwód - orzekanie w tej sprawnie tylko sąd państwowy, skutek cywilnoprawny, ale nie wpływa na istnienie małżeństwa wyznaniowego; nieważność małżeństwa kanonicznego orzekana przez odpowiednia instytucje kościelną bez skutków cywilnoprawnych
Procedura uzyskania ślubu konkordatowego:
uzyskanie od właściwego urzędu stanu cywilnego zaświadczenia o możliwości zawarcia małżeństwa z treścią i data złożonych oświadczeń sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci
oświadczenie ważne przez 3 miesiące → bez…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz