Prawo Unii Europejskiej - Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Unii Europejskiej - Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu - strona 1 Prawo Unii Europejskiej - Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu - strona 2

Fragment notatki:

Prawo UE:
Prawo Unii Europejskiej (pot.„prawo unijne”) i normy dotyczące nowych form współpracy w ramach UE stanowią łącznie prawo europejskie w węższym znaczeniu
Prawo unijne jest samodzielnym systemem prawnym, który wiąże nie tylko państwa członkowskie lecz także określa bezpośrednio prawa i obowiązki jednostki (dotyczy to prawa pierwotnego i wtórnego)
Prawo europejskie:
System Traktatów UE i Wspólnot stale odwołuje się także do innych organizacji zajmujących się międzypaństwową współpracą w Europie, które istnieją obok Unii Europejskiej:
Rady Europy wraz z EKPC (Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności),
Unii Zachodnioeuropejskiej, OBWE (Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu
Rada Europy (utworzona w 1949 r.), po przyjęciu licznych państw z byłego bloku wschodniego jest obecnie ogólnoeuropejskim forum bazującym na wspólnym zasobie zasad strukturalnych demokracji i państwa prawnego.
Wspólnota Europejska „ustanawia wszelkie właściwe formy współpracy z Radą Europy” (art. 303 TWE)
Art. 6 ust. 2 TUE przewiduje, że Unia szanuje prawa podstawowe, zagwarantowane w EKPC
Unia Zachodnioeuropejska (UZE), jest przymierzem obronnym państw zachodnioeuropejskich, przejęła funkcje zapewnienia pokoju w ramach bezpieczeństwa ogólnoeuropejskiego. Obecnie jest na etapie rozwoju.
OBWE, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie zajmuje się tworzeniem „europejskiej architektury bezpieczeństwa”
Postanowienia Traktatu z Maastricht, definiując cele wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, odsyłają do Aktu Końcowego z Helsinek i do Karty Paryskiej (art. 11 ust. 1 TUE)
W dziedzinie gospodarczej Europejskie Stowarzszenie Wolnego Handlu (EFTA), utworzone w 1960 r. przez państwa nienależące do Wspólnot Europejskich jako ich alternatywa, obecnie jest w orbicie systemu Wspólnot i UE. Państwa należące jeszcze do EFTA (z wyj. Szwajcarii) wchodzą w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który w dużym stopniu rządzi się podstawowymi zasadami TUE Władze prawotwórcze UE:
Ciałem prawodawczym UE jest Rada, wykonujące swoje funkcje sama lub we współdziałaniu z Parlamentem UE
w skład Rady wchodzi jeden przedstawiciel szczebla ministerialnego z każdego Państwa Członkowskiego, upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu rządu Państwa Członkowskiego, które reprezentuje (art. 9c TUE) Komisja UE:
wspiera ogólny interes Unii i podejmuje w tym celu odpowiednie inicjatywy; ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz