Prawo - pytania(sem I)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo - pytania(sem I) - strona 1 Prawo - pytania(sem I) - strona 2 Prawo - pytania(sem I) - strona 3

Fragment notatki:

Co nie obowiązuje powszechnie? Parlament nie pełni funkcji
Co zawarte jest w urzędowych dziennikach woj. lubelskiego ( czy jakoś tak)-
Śmierć pracownika powoduje-
Rodzaje sądów
Kiedy spółka jawna zaczyna istnieć- Odpowiedzialność w spółce cywilnej- Kto posiada osobowość prawną?- Osoba prawna nie może mieć- Co nie jest organem spółdzielni? Kto decyduje o wywłaszczeniu- Zdolność do nabywania i coś tam prawa, to - Z czego nie składa się norma prawna
Organ prowadzący egzekucję administracyjną obowiązków niepieniężnych Ile urlopu po 15 latach pracy ? Czego nie reguluje Kodeks pracy?
Jakieś pytanie, gdzie odpowiedzią był Co nie należy do uprawnień właściciela? Co nie jest rzeczą? Na jakiej podstawie nie można zmienić umowy o pracę? Jakich uprawnień nie ma rada nadzorcza w spółce akcyjnej
Jeśli pracownik nie wypełnia swoich obowiązków to Użytkowanie jest.. Jakie postępowanie jest regulowane przez KPA? Co nie jest w prawie konstytucyjnym? Do czego nie upoważnia prokura? Kto może wypowiedzieć umowę na określoną pracę
Dostarczenie stronie zawiadomienia o przeprowadzeniu oględzin w określonej sprawie to czynność... Kiedy umowa o prace zostaje rozwiązana
Jakie wynagrodzenie obowiązuje za nadgodziny Kiedy następuje nadzwyczajne odwołanie- czy cos takiego Coś o gminie… Wkład komandytariusza Umowa o dzieło zobowiązuje do wykonania: Najemca upoważniony jest do: Wada prawna przedmiotu umowy sprzedaży nie występuje gdy: (61)
W umowach z udziałem kontrahentów odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi musi być: (61)
Do elementów przedmiotowo istotnych umowy sprzedaży nie należy: (60)
Umowa pożyczki powoduje, że pożyczkobiorca otrzymuje określone środki pieniężne: (66)
Zobowiązanie nie powstaje w drodze: Na zawiadomienie sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, kupujący, ma: Umowa darowizny jest umową: Umowa agencyjna jest umową jakiego pośrednictwa zawodowego: Dla dokonania czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda:
Hipoteka jest rodzajem zabezpieczenia: Ochrona petytoryjna odnosi się do ochrony: Posiadaczem samoistnym jest ten kto faktycznie włada rzeczą jak: Nabycie prawa rzeczowego na skutek długotrwałego wykonywania tego prawa przez osobę nieupoważnioną określa się mianem: ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz