prawo międzynarodowe - Norma zwyczajowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2765
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo międzynarodowe - Norma zwyczajowa - strona 1 prawo międzynarodowe - Norma zwyczajowa - strona 2 prawo międzynarodowe - Norma zwyczajowa - strona 3

Fragment notatki:....1. Pojęcie prawa międzynarodowego
1. Definicja prawa międzynarodowego
Prawo międzynarodowe – zespół norm regulujących stosunki między pastwami. Takie ujęcie prawa międzynarodowego nazywamy przedmiotowym, gdyż obejmuje ono tylko stosunki zewnętrzne między państwami, obecnie niektóre umowy PM obejmują tez
Obecnie w stosunkach międzynarodowych, poza państwami występują też:
1. organizacje międzynarodowe
2. narody
3. osoby fizyczne
4. osoby prawne
2. Prawo międzynarodowe prywatne
Prawo międzynarodowe prywatne - zespół norm, których celem jest wskazanie określonego systemu prawnego właściwego, dla dokonania oceny prawnej konkretnej sytuacji osobistej lub majątkowej.(jest to spowodowane pojawieniem się czynnika obcego, np. przejęcie spadku po osobie będącej obywatelem innego państwa)....


...3. Obowiązywanie umowy międzynarodowej
 Wyrażenie zgody – przesłanką obowiązywania umowy w stosunku do konkretnego państwa jest wyrażenie przez nie zgody na związanie się umową. Zgoda morze być wyrażona w toku zawierania umowy, albo później kiedy państwo przystępuje do zawartej umowy
 Zasada pacta sunt servanda – Jeśli zgodę zawarto we właściwej formie i umowa została zawarta, wówczas strony są zobowiązane wykonywać jej postanowienia w dobrej wierze. Żadne państwo nie morze być zmuszone do zawarcia 7umowy, ale jeśli już umowę zawarło to zobowiązane jest do jej przestrzegania. Zasada ta znalazła urzeczywistnienie nie tylko w praktyce ale i wielu umowach jak np. deklaracji londyńskiej, karcie NZ, konwencji wiedeńskiej. Dla ważności umowy prawo miedzynardowe wymaga aby decyzja związania była prawidłowo podjęta, aby rzeczywiście została wyrażona oraz by przedmiot umowy był zgodny z prawem...

Prawo Międzynarodowe Publiczne
Rozdział I. Zagadnienia ogólne
1. Pojęcie prawa międzynarodowego
1. Definicja prawa międzynarodowego
Prawo międzynarodowe - zespół norm regulujących stosunki między pastwami. Takie ujęcie prawa międzynarodowego nazywamy przedmiotowym, gdyż obejmuje ono tylko stosunki zewnętrzne między państwami, obecnie niektóre umowy PM obejmują tez Obecnie w stosunkach międzynarodowych, poza państwami występują też: organizacje międzynarodowe
narody osoby fizyczne
osoby prawne
2. Prawo międzynarodowe prywatne
Prawo międzynarodowe prywatne - zespół norm, których celem jest wskazanie określonego systemu prawnego właściwego, dla dokonania oceny prawnej konkretnej sytuacji osobistej lub majątkowej.(jest to spowodowane pojawieniem się czynnika obcego, np. przejęcie spadku po osobie będącej obywatelem innego państwa).
2. Funkcje(przedmiot) prawa międzynarodowego
Regulowanie stosunków zewnętrznych państw
Określa sytuację państwa w społeczności międzynarodowej
Określa zasady postępowania państw w wzajemnych stosunkach
Reguluje konkretne stosunki między państwami
Ustala formy wzajemnych stosunków
Ustala zasięg terytorialny władzy poszczególnych państw
Ustala reguły postępowania na terenach niczyich
oddziaływanie na stosunki wewnętrzne państw(np. prawa człowieka)
sposób oddziaływania na stosunki wewnętrzne
3. Stosunki międzynarodowe czyli obrót międzynarodowy
stosunkami międzynarodowymi nazywamy takie stosunki społeczne, które przekraczają granice jednego państwa. 4. cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego
1. Uwagi ogólne stosunki międzynarodowe odnoszą się w szczególności do stosunków do dwóch niezależnych i suwerennych państw mających teoretycznie równy status, a co za tym idzie zasada równości. 2. Tworzenie prawa międzynar ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz